Så påverkas Kiruna

Flygfoto på sommaren över Kiruna taget för snart tio år sedan.
Flygfoto över Kiruna sommaren 2014. Fotograf: Mats Spett.

Av de 6000 personer som berörs har många redan flyttat till nya bostäder i den nya stadskärnan. En stor del av de offentliga och kommersiella lokalerna har också flyttat till nya centrum.

I september 2020 presenterade LKAB ny gräns för vilka fastigheter som kommer att påverkas fram till år 2035 när huvudnivå 1365 är utbruten.

Gränsen, som drogs år 2004 för det framtida påverkansområdet, justerades 2020 baserat på ny kunskap om markdeformationer. Gruvföretagets information med den justerade gränsen innebär att ett 20-tal fastigheter, både privata och kommunala som till exempel sporthallen och före detta Thulegården, hamnar utanför påverkansområdet. Dessa byggnader kommer inte att påverkas av gruvbrytningen innan år 2035.

Ett 20-tal andra fastigheter mot Luossavaara, som tidigare inte klassats som berörda, hamnar samtidigt inom det påverkade området. Dessa är fastigheter som i stor utsträckning ägs av LKAB.

Kirunas centrum fortsätter utvecklas

Flera projekt är redan avslutade, påbörjade eller på planeringsstadiet. Några byggnader ska flyttas och andra ska avvecklas. Kirunas nya stadskärna, som invigdes 1-3 september 2022, fortsätter att byggas.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark