"rootPage" is not defined.

Konsumentvägledning

Konsumentverksamhetens huvuduppgifter är dels rådgivning och stöd till enskilda konsumenter, dels att förebygga generella konsumentproblem genom insatser som når ut och påverkar förhållandena för grupper av konsumenter.

Konsumentvägledningen erbjuder kostnadsfri vägledning för alla som är kommunmedborgare. Vi ger råd och hjälp på följande områden:

  • Förköp – vi har tester, marknadsöversikter, faktablad och information. Besök oss innan du bestämmer dig.
  • Klagomål – om det ändå går fel, om du är missnöjd med en vara eller tjänst som du köpt. Vänd dig då till oss.
  • Juridik – vad säger lagen om dina rättigheter och skyldigheter, köp och avtal, garanti, bytesrätt, öppetköp, distansavtal och husköp?
  • E-post -Kommunens invånare kan ställa konsumentfrågor via e-post. För att få svar (via e-post) måste alltid namn, adress och telefonnummer anges.

Den 25 maj 2018 ersattes den svenska personuppgiftslagen, PuL, av den nya dataskyddsförordningen - GDPR (General Data Protection Regulation).

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Tobias Johansson