Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt bidrag som betalas ut av kommunens socialförvaltning

Den som av olika skäl inte har tillräckliga inkomster för att uppnå en skälig levnadsnivå har rätt till försörjningsstöd.

Riksnormen fastställs årligen av regeringen, finns införd i socialtjänstlagen. Normen är den summa som skall räcka till hushållets skäliga kostnader.

Mer information om försörjningsstöd

För mer information kontakta receptionen på individ- och familjeomsorgen.

Kontakt

  • Reception IFO

    Reception IFO
    Parkskolan, Bergmästaregatan 6

    Öppettider:

    mån-fre: 09:00-12:00, 13:00-15:00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas