Ekonomiskt bistånd

Bild på sedlar

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt bidrag som betalas ut av kommunens socialförvaltning

Den som av olika skäl inte har tillräckliga inkomster för att uppnå en skälig levnadsnivå har rätt till försörjningsstöd.

Riksnormen fastställs årligen av regeringen, finns införd i socialtjänstlagen. Normen är den summa som skall räcka till hushållets skäliga kostnader.

Mer information om försörjningsstöd

För mer information kontakta receptionen på individ- och familjeomsorgen.

Kontakt

  • Individ och familjeomsorgen

    Reception
    Parkskolan, Bergmästaregatan 6

    Öppettider:

    mån-fre: 09:00-12:00, 13:00-15:00

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall