Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Juridisk hjälp

När socialförvaltningen fattar myndighetsbeslut finns det möjlighet att överklaga dessa. Förvaltningen har då en skyldighet att vara den enskilde behjälplig vid upprättandet av en eventuell överklagan.

För mer information kontakta beslutsfattaren. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet från den dag du tagit del av handlingen.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas