Ekonomisk stöd och rådgivning

Om du har problem med din ekonomiska situation kan du få stöd av kommunen. Du kan även få rådgivning om din privatekonomi av oss.

Budget och skuldrådgivning

Ekonomisk rådgivning för dig som vill få inkomster och utgifter att vara i balans eller har problem med hög skuldsättning.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning, då dödsboet saknar tillgångar och inte har fastighet. Ansökan görs hos Kiruna kommun.

Försörjningsstöd

Försörjningstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt bidrag som betalas ut av kommunens socialförvaltning.

God man och förvaltare

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn och kontroll enligt de regler i Föräldrabalken som gäller för förmyndare, gode män och förvaltare.

Juridisk hjälp

Socialförvaltningen kan vara behjälplig i att utfroma ett överklagande gällande biståndsbeslut.

Konsumentvägledning

Konsumentverksamhetens huvuduppgifter är rådgivning och stöd till enskilda konsumenter samt att förebygga generella konsumentproblem genom insatser som når ut och påverkar förhållandena för grupper av konsumenter.

Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt bidrag som betalas ut av kommunens socialförvaltning. Den som av olika skäl inte har tillräckliga inkomster för att uppnå en skälig levnadsnivå har rätt till försörjningsstöd.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson