Dödsboanmälan, begravningshjälp

Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. Förutsättningarna för att en dödsboanmälan ska kunna göras är att det helt eller delvis saknas medel i dödsboet.

Tillgångarna ska vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras. Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras. En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet.

Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar som kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värdet av lösöret. Det är även viktigt att undersöka vilka försäkringar (gruppliv, individuella liv- och pensionsförsäkringar m fl) som finns och vilka som är förmånstagare.

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord.

Kom ihåg att stoppa autogiron.

 • Dödsfallsintyg med släktutredning (beställs från Skatteverket)
 • Aktuella namn och adresser till samtliga dödsbodelägare
 • Kopia av senaste deklarationen (beställs från Skatteverket)
 • Uppgift om kontanter på dödsdagen
 • Uppgift om utbetalningar som kommit in efter dödsdagen
 • Uppgift från bank om tillgångar på dödsdagen. Ett kontoutdrag per dödsdagen, ett kontoutdrag ca en månad efter dödsdagen.
 • Uppgift om eventuella försäkringar t ex om ett försäkringsbelopp har betalats ut till dödsboet?
 • Eventuellt marknadsvärde på bostad
 • Uppgift om skulder på dödsdagen tex. hyra
 • Offert eller räkning på begravningskostnad, gravsten, minnesstund
 • Eventuellt testamente
 • Eventuella fordringar pga. fastighetsöverlåtelser
 • Bouppteckning efter tidigare avliden make/maka
 • Har den avlidne andel i annat oskiftat dödsbo? Bouppteckning som visar detta
 • Inventeringsprotokoll från bankfack

För mer information kontakta dödsbohandläggare.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lotta Engvall