Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Kommunala bolag och stiftelser

Kvarter 1, som byggs av kommunägda Kirunabostäder, i den nya stadskärnan. Foto: Marianne Nordmark

Nedan bolag, stiftelser och förbund är antingen helt eller delvis i kommunens ägo eller har sådana åtagande gentemot eller kontrakt med kommunen att det är av betydelse.

  • Tekniska Verken i Kiruna AB 100 %
  • Kiruna Kommunpartner AB 100 %
  • Kiruna Kraft AB 100 %
  • Kirunabostäder AB 100 %
  • Kiruna Näringsfastigheter AB 100 %
  • Malmfältens Kraftverk AB 50 %
  • Lapplands Kommunalförbund 44 %
  • Progressum i Kiruna AB 7 %
  • Karesuando Skogsallmänning 100 %

Kirunabostäder AB är det kommunala bostadsbolaget i Kiruna kommun. För närvarande äger Kirunabostäder cirka 2 200 lägenheter, 28 000 kvadratmeter lokaler samt ett stort antal garage och bilplatser. Dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB ansvarar uthyrning, utveckling och förvaltning av de kommersiella lokalerna. Totalt handlar det om 21 000 kvadratmeter lokaler.

Kirunabostäder förvaltar även alla kommunala fastigheter till exempel skolor, badhus, sporthallar och Stadshuset med en total yta på 190 000 kvadratmeter. Bolaget omsätter cirka 210 miljoner kronor per år och har drygt 120 medarbetare.

Kirunabostäders styrelse är politiskt tillsatt. I Förtroendemannaregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du alla ledamöter och ersättare i styrelsen.

Tekniska Verken i Kiruna AB ansvarar för renhållning, fjärrvärme, vägar, dricksvatten, avlopp och parker i Kiruna kommun. Effektivt och enkelt är nyckelorden. En effektivare verksamhet sparar en och annan krona. Det är pengar som kommer oss Kirunabor tillgodo i form av förbättringar inom de områden som Tekniska Verken ansvarar för.

Tekniska verkens styrelse är politiskt tillsatt. I Förtroendemannaregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du alla ledamöter och ersättare i styrelsen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson