Kommunala bolag och stiftelser

Kvarter 1, som byggs av kommunägda Kirunabostäder, i den nya stadskärnan. Foto: Marianne Nordmark

Nedan bolag, stiftelser och förbund är antingen helt eller delvis i kommunens ägo eller har sådana åtagande gentemot eller kontrakt med kommunen att det är av betydelse.

  • Tekniska Verken i Kiruna AB 100 procent
  • Kiruna Kommunpartner AB 100 procent
  • Kiruna Kraft AB 100 procent
  • Kirunabostäder AB 100 procent
  • Kiruna Näringsfastigheter AB 100 procent
  • Malmfältens Kraftverk AB 50 procent
  • Lapplands Kommunalförbund 44 procent
  • Progressum i Kiruna AB 7 procent
  • Karesuando Skogsallmänning 100 procent

Kirunabostäder AB är det kommunala bostadsbolaget i Kiruna kommun. För närvarande äger Kirunabostäder cirka 2 200 lägenheter, 28 000 kvadratmeter lokaler samt ett stort antal garage och bilplatser. Dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB ansvarar uthyrning, utveckling och förvaltning av de kommersiella lokalerna. Totalt handlar det om 21 000 kvadratmeter lokaler.

Kirunabostäder förvaltar även alla kommunala fastigheter till exempel skolor, badhus, sporthallar och Stadshuset med en total yta på 190 000 kvadratmeter. Bolaget omsätter cirka 210 miljoner kronor per år och har drygt 120 medarbetare.

Kirunabostäders styrelse är politiskt tillsatt. I Förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du alla ledamöter och ersättare i styrelsen.

Tekniska Verken i Kiruna AB ansvarar för renhållning, fjärrvärme, vägar, dricksvatten, avlopp och parker i Kiruna kommun. Effektivt och enkelt är nyckelorden. En effektivare verksamhet sparar en och annan krona. Det är pengar som kommer oss Kirunabor tillgodo i form av förbättringar inom de områden som Tekniska Verken ansvarar för.

Tekniska verkens styrelse är politiskt tillsatt. I Förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du alla ledamöter och ersättare i styrelsen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson