Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Så kan du påverka

Du kan som svensk medborgare påverka den politik som förs i Sverige.

Den viktigaste möjligheten att påverka är genom din rösträttighet i riksdags-, landstings- och kommunalval.

Fler möjligheter att påverka har du via de olika rådgivande organ som finns i kommunen (exempelvis Ungdomsrådet och Landsbygdsforum). Du kan även lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Om du vill veta mer om vad som debatteras och sägs i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnder som finns, kan du lyssna på dina politiker på Kiruna närradio som sänder enligt mötesdatum som annonseras i lokalpressen och på denna webbplats.

Synpunkter och klagomål på den kommunala verksamheten

Här har vi samlat länkar till kontaktuppgifter vi har gällande dina synpunkter och eventuella klagomål du har på den kommunala verksamheten.

Gäller det problem med fjärrvärme, vatten/avlopp, renhållning, gator, parker, gatubelysning kontakta Tekniska Verken.

Gäller det kommunala bostäder eller fastigheter får du hjälp med serviceproblem samt göra felanmälningar till Kirunabostäder AB.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson