Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Så kan du påverka

Du kan som svensk medborgare påverka den politik som förs i Sverige.

Den viktigaste möjligheten att påverka är genom din rösträttighet i riksdags-, landstings- och kommunalval.

Fler möjligheter att påverka har du via de olika rådgivande organ som finns i kommunen (exempelvis Ungdomsrådet och Landsbygdsforum). Du kan även lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Om du vill veta mer om vad som debatteras och sägs i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnder som finns, kan du lyssna på dina politiker på Kiruna närradio som sänder enligt mötesdatum som annonseras i lokalpressen och på denna webbplats.

Synpunkter och klagomål på den kommunala verksamheten

Här har vi samlat länkar till kontaktuppgifter vi har gällande dina synpunkter och eventuella klagomål du har på den kommunala verksamheten.

Gäller det problem med fjärrvärme, vatten/avlopp, renhållning, gator, parker, gatubelysning kontakta Tekniska Verken.

Gäller det kommunala bostäder eller fastigheter får du hjälp med serviceproblem samt göra felanmälningar till Kirunabostäder AB.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson