Kommunens organisation

Kiruna kommunkoncern består av kommunfullmäktige som högsta beslutande organ, kommunstyrelse samt sex nämnder, fyra förvaltningar och fyra bolag.

Regering och riksdag bestämmer i stora drag vad en kommun får och inte får göra. Kommunens uppgifter regleras i de så kallade speciallagstiftningarna och kommunallagen.

I övrigt har kommunerna fri rätt att bestämma själva och det är detta som kallas kommunalt självstyre, som i sin tur hör samman med demokrati och meborgarens möjlighet att påverka kommunala beslut.

Kommunens uppgifter är uppdelade i två delar: obligatoriska och frivilliga. De obligatoriska uppgifterna regleras genom speciallagstiftning.

De förtroendevalda, det vill säga politikerna, fattar alla viktiga beslut som rör kommunen och tjänstemännen bereder och verkställer besluten. Politikerna sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och bolagens styrelser. Tjänstemännen arbetar i förvaltningarna.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas