Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Kommunens organisation

Kiruna kommunkoncern består av kommunfullmäktige som högsta beslutande organ, kommunstyrelse samt sex nämnder, fyra förvaltningar och fyra bolag.

Regering och riksdag bestämmer i stora drag vad en kommun får och inte får göra. Kommunens uppgifter regleras i de så kallade speciallagstiftningarna och kommunallagen.

I övrigt har kommunerna fri rätt att bestämma själva och det är detta som kallas kommunalt självstyre, som i sin tur hör samman med demokrati och meborgarens möjlighet att påverka kommunala beslut.

Kommunens uppgifter är uppdelade i två delar: obligatoriska och frivilliga. De obligatoriska uppgifterna regleras genom speciallagstiftning.

De förtroendevalda, det vill säga politikerna, fattar alla viktiga beslut som rör kommunen och tjänstemännen bereder och verkställer besluten. Politikerna sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och bolagens styrelser. Tjänstemännen arbetar i förvaltningarna.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari