Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Eaktodáhtolaš- ja geavahanorganisasuvnnaid

Don sáhtát maid oažžut doarjaga eaktodáhtolaš- ja geavahanorganisasuvnnaid sihke searvegottiid bakte ja sáhtát jorgasit

Pensuvdnaorganisašuvnnaid, Demensasearvvi, Ruoŧa Rukses Ruossa ja eará doaibmahehttejunservviid beallái.

Dát barget sierra vugiiguin oapmahaččaid doarjumiin.
Váldde oktavuođa guoskevaš organisašuvnnain/ servviin

Searvegottit
Diakonat ja báhpat leat du váste jus dárbbahat soapmása geainna sárdnut. Váldde oktavuođa guoskevaš searvegottiin.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Helen Andersson