Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Eaktodáhtolaš- ja geavahanorganisasuvnnaid

Don sáhtát maid oažžut doarjaga eaktodáhtolaš- ja geavahanorganisasuvnnaid sihke searvegottiid bakte ja sáhtát jorgasit

Pensuvdnaorganisašuvnnaid, Demensasearvvi, Ruoŧa Rukses Ruossa ja eará doaibmahehttejunservviid beallái.

Dát barget sierra vugiiguin oapmahaččaid doarjumiin.
Váldde oktavuođa guoskevaš organisašuvnnain/ servviin

Searvegottit
Diakonat ja báhpat leat du váste jus dárbbahat soapmása geainna sárdnut. Váldde oktavuođa guoskevaš searvegottiin.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Helen Andersson