Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Fievrridanbálvalus

Fievrridanbálvalus lea oassi fárrolattrafihkas dasa geas doaibmahehttejumi dihte leat stuora váttisvuođat johtit álmmolaš johtolagaiguin. Ohccis galgá leat doaibmahehttejupmi mii rehkenasto bistit unnimus golbma mánu.

Doaibmahehttejumi sturrodat mearrida leago dus riekti fievrridanbálvalussii. Fievrridanbálvalusa ii sáhte fállot dan vuođul ahte fárrolattrafiika váilu. Dat gii dárbbaha veahki reaissu áigge sáhttá fállot mieđusteaddji. Jus fievrridanbálvalusčielggadeapmi dárbbaha dievasmahttot medisiinnalaš cealkámušain du gieđahalli bivdá du váldit oktavuođa divššuin.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Helen Andersson