Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Fievrridanbálvalus

Fievrridanbálvalus lea oassi fárrolattrafihkas dasa geas doaibmahehttejumi dihte leat stuora váttisvuođat johtit álmmolaš johtolagaiguin. Ohccis galgá leat doaibmahehttejupmi mii rehkenasto bistit unnimus golbma mánu.

Doaibmahehttejumi sturrodat mearrida leago dus riekti fievrridanbálvalussii. Fievrridanbálvalusa ii sáhte fállot dan vuođul ahte fárrolattrafiika váilu. Dat gii dárbbaha veahki reaissu áigge sáhttá fállot mieđusteaddji. Jus fievrridanbálvalusčielggadeapmi dárbbaha dievasmahttot medisiinnalaš cealkámušain du gieđahalli bivdá du váldit oktavuođa divššuin.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Helen Andersson