Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Parkérenlohpi

Girona Gielda sáhttá addit sierra parkerenlobi dutnje geas lea lihkkadanhehttejupmi.

Lihkkadanhehttejun olbmui gii ies ii vuoje fievrru addo perkerenlohpi dušše jus lea sierra ágga. Dakkár ágga sáhttá leahkit ahte lihkkadanhehttejun olmmoš dárbbaha vuoddji veahki go lea olggobeal fievrru. Lohpegeahččaleapmi vuođđuda práksisii man Ruoŧa Gielddat ja Eanadiggi leat váldán. Lohpeohcamuša dihte váldde oktavuođa Biras- ja biggenhálddahusa kantuvrii dehe Girona Gieldda trafiikaingenöraide. Sisaguđđon báhpirat bohtet gieđahallot čuožžovaš Almmolasvuođa- ja suolemasvuođalága jelgii.

Oktavuohta:
Biras- ja biggenhálddahusa kantuvra
Telefovdnanummir: 0980-701 40

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson