Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Parkérenlohpi

Girona Gielda sáhttá addit sierra parkerenlobi dutnje geas lea lihkkadanhehttejupmi.

Lihkkadanhehttejun olbmui gii ies ii vuoje fievrru addo perkerenlohpi dušše jus lea sierra ágga. Dakkár ágga sáhttá leahkit ahte lihkkadanhehttejun olmmoš dárbbaha vuoddji veahki go lea olggobeal fievrru. Lohpegeahččaleapmi vuođđuda práksisii man Ruoŧa Gielddat ja Eanadiggi leat váldán. Lohpeohcamuša dihte váldde oktavuođa Biras- ja biggenhálddahusa kantuvrii dehe Girona Gieldda trafiikaingenöraide. Sisaguđđon báhpirat bohtet gieđahallot čuožžovaš Almmolasvuođa- ja suolemasvuođalága jelgii.

Oktavuohta:
Biras- ja biggenhálddahusa kantuvra
Telefovdnanummir: 0980-701 40

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson