Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Parkérenlohpi

Girona Gielda sáhttá addit sierra parkerenlobi dutnje geas lea lihkkadanhehttejupmi.

Lihkkadanhehttejun olbmui gii ies ii vuoje fievrru addo perkerenlohpi dušše jus lea sierra ágga. Dakkár ágga sáhttá leahkit ahte lihkkadanhehttejun olmmoš dárbbaha vuoddji veahki go lea olggobeal fievrru. Lohpegeahččaleapmi vuođđuda práksisii man Ruoŧa Gielddat ja Eanadiggi leat váldán. Lohpeohcamuša dihte váldde oktavuođa Biras- ja biggenhálddahusa kantuvrii dehe Girona Gieldda trafiikaingenöraide. Sisaguđđon báhpirat bohtet gieđahallot čuožžovaš Almmolasvuođa- ja suolemasvuođalága jelgii.

Oktavuohta:
Biras- ja biggenhálddahusa kantuvra
Telefovdnanummir: 0980-701 40

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson