Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Biraskantuvra

Biraskantuvra lea oassi biras- ja biggenlávdegotti bargoolbmáidorganisašuvnnas ja gullo Biras- ja servodatbiggenhálddahussii.

Oppalaš ulbmil lea váikkuhit  Girona orruid buori dearvvasvuođasuodjái ja buori birrasii.

Biraskantuvra lea báikkálaš bearráigeahččaneiseváldi Birasbálkka ja borramušgálvoláhkaaddima lágaid, njuolggadusaid ja rávvagiid jelgii.

Barggut gokčet hirbmat viiddis suorggi borramušgálvvu dárkkisteamis gitta viiddes birasdutkamiidda. Biraskantuvrra dárkkisteaddjit dárkkistit juohke jagi čuohtenár lágádusa: borramušgálvobuvttadeddjiid, gávppiid, restauraŋggaid, fitnodagaid main lea birasváralaš doaibma, vuojadanlanjaid,skuvllaid, beaiveruovttuid ja olu earáid.

Biraskantuvra ii bargga beare bearráigeahččamiin, muhto doaibmá maid sáddehuslágádussan go guoská omd. bietnaplánaguorahallamiid dehe jearaldagaid ruvkeindustriija biraslobiid oktavuođas.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Helen Andersson