Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Biraskantuvra

Biraskantuvra lea oassi biras- ja biggenlávdegotti bargoolbmáidorganisašuvnnas ja gullo Biras- ja servodatbiggenhálddahussii.

Oppalaš ulbmil lea váikkuhit  Girona orruid buori dearvvasvuođasuodjái ja buori birrasii.

Biraskantuvra lea báikkálaš bearráigeahččaneiseváldi Birasbálkka ja borramušgálvoláhkaaddima lágaid, njuolggadusaid ja rávvagiid jelgii.

Barggut gokčet hirbmat viiddis suorggi borramušgálvvu dárkkisteamis gitta viiddes birasdutkamiidda. Biraskantuvrra dárkkisteaddjit dárkkistit juohke jagi čuohtenár lágádusa: borramušgálvobuvttadeddjiid, gávppiid, restauraŋggaid, fitnodagaid main lea birasváralaš doaibma, vuojadanlanjaid,skuvllaid, beaiveruovttuid ja olu earáid.

Biraskantuvra ii bargga beare bearráigeahččamiin, muhto doaibmá maid sáddehuslágádussan go guoská omd. bietnaplánaguorahallamiid dehe jearaldagaid ruvkeindustriija biraslobiid oktavuođas.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Helen Andersson