Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Biggenlohpekantuvra

Biggenlohpekantuvra gieđahallá earet eará biggen-, háddjen- ja eananlobiid.

Biggenlohpekantuvra lea rabas mánnodaga, disdaga ja bearjadaga 09.00-12.00 sihke gaskavahku ja duorastaga 13.00-16.00 eaktun ahte dát beaivvit eai leat bassi- dehe gaskabeaivvit.

Biggenlohpekantuvra gieđahallá earet eará biggen-, eanan- ja háddjenlobiid sihke bearráigeahččan ja almmuhangeatnegas doaimmaid plána- ja biggenlága jelgii (PBL). Dáppe gieđahallojuvvo maid áššiid spiehkastat gáddesuojis birasbálkka jelgii (MB).

Kantuvra galgá biras- ja biggenlávdegotti doaimmas bargat plána- ja biggenlága rávvagiid jelgii(PBL) ja máŋgga eará lága, váikkuhit buori biggenkultuvrii ja estehtalaš geasuhahtti birrasii, guođđit ráđiid ja dieđuid álbmogii sihke gohcit rávvagiid ja mearrádusaid čuovvuma.
Dás beasat biggenlohpi dieđuide deatte dás.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ann-Helen Andersson