Biggenlohpekantuvra

Biggenlohpekantuvra gieđahallá earet eará biggen-, háddjen- ja eananlobiid.

Biggenlohpekantuvra lea rabas mánnodaga, disdaga ja bearjadaga 09.00-12.00 sihke gaskavahku ja duorastaga 13.00-16.00 eaktun ahte dát beaivvit eai leat bassi- dehe gaskabeaivvit.

Biggenlohpekantuvra gieđahallá earet eará biggen-, eanan- ja háddjenlobiid sihke bearráigeahččan ja almmuhangeatnegas doaimmaid plána- ja biggenlága jelgii (PBL). Dáppe gieđahallojuvvo maid áššiid spiehkastat gáddesuojis birasbálkka jelgii (MB).

Kantuvra galgá biras- ja biggenlávdegotti doaimmas bargat plána- ja biggenlága rávvagiid jelgii(PBL) ja máŋgga eará lága, váikkuhit buori biggenkultuvrii ja estehtalaš geasuhahtti birrasii, guođđit ráđiid ja dieđuid álbmogii sihke gohcit rávvagiid ja mearrádusaid čuovvuma.
Dás beasat biggenlohpi dieđuide deatte dás.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Borttagen användare