Gádjunbálvalus

Gádjunbálvalusa bargun lea eastalit lihkohisvuođaid sihke leahkit aktiiva vuolgindoaibma vahátveahkehan doaimmaide.

Dainna dárkkuhuvvo doaimmaid lihkohisvuođadáhpáhusain eastin  ja ráddjen dihte vahágiid:

  • Olbmuin
  • Opmodagain
  • Birrasis

Gádjunbálvalus lea bearráigeahččan eiseváldi buollinsuodjalusoaidninvuogis ja lea maid áššedovdi gieldda plánen- ja biggenáššiin, ruhttendiehtojuohkimis ja buollinsuodjalusdárkkisteamis sihke eará ráđđeaddimis.

Aktiiva doibmii gullo sáhttit láhttet máŋgga sierra dilis dego buollineastadeamis, trafihkalihkohisvuođain, čáhceheaggagádjumis, meahccebuollinjáddadeamis, doaibmabijuin kemikálalihkohisvuođain jno.

Girona gieldda vuolgin olbmáide gullojit ollesáigeveahka, oasseáigeveahka ja buollinsuodjalusa eaktodáhtolaččat doaibmi olbmot.

Gielddas leat oktiibuot 19 buollinčáskadeaddji ja jođiheaddji birra jándora gergosis vuolgit lihkohisvuođain mat dáhpáhuvvet gielddarájiid siskkobealde.

Gádjunbálvalusas lea maid ovttasbargosoahpamuš veahkeheamis Norgga, Suoma ja Ruoŧa ránnjágielddaiguin gádjunbálvalusas.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Borttagen användare