Rakentaminen, purkaminen ja maanmuokkaus

Tässä on tietoa, jota tarvitset halutessasi rakentaa, purkaa tai tehdä jonkin toimenpiteen, joka muuttaa maanpinnan korkeusasemaa.

Miten toimin, jos haluan rakentaa?

Jos haluat tehdä toimenpiteen, joka ei kuulu toimenpiteisiin, jotka eivät edellytä rakennuslupaa, sinun täytyy hakea rakennuslupaa. Hakemuksen on oltava kirjallinen. Kun ympäristö- ja rakennuslautakunnan mielestä hakemuksesi on täydellinen, sinulle lähetetään vastaanottotodistus. Käsittelyaika on tästä alkaen enintään 10 viikkoa. Mikäli käsittely sitä vaatii, joissain tapauksissa käsittelyaika voidaan pidentää 20 viikkoon.

Kun sinulle on myönnetty rakennuslupa, seuraava askel on tekniseksi keskusteluksi kutsuttu tapaaminen. Jos tekninen keskustelu on tarpeen järjestää, kutsu siihen lähetetään rakennusluvan mukana. Valvontasuunnitelma ja muut kutsussa vaaditut asiakirjat on toimitettava ennen teknistä keskustelua tai sen yhteydessä. Myös valvontavastaavan on oltava läsnä, mikäli rakennusluvassa edellytetään valvontavastaavan käyttöä.

Ennen kuin saat aloittaa mitään luvanvaraisia tai ilmoitusvelvollisuuden alaisia toimenpiteitä, sinun pitää saada aloituslupa. Se annetaan sen jälkeen, kun kaikki asiakirjat ovat asianmukaiset ja kun rakennushankkeen voidaan olettaa täyttävän kaikki vaatimukset.

Huomaa, että kaikkien päätösten (lupa, aloituslupa, pöytäkirjat ja lopullinen hyväksyntä) on oltava kirjallisia ja ympäristö- tai rakennuslautakunnan valtuutetun edustajan allekirjoittamia.

Rakennusvaiheen aikana on suoritettava työmaakäynti, jos teknisen keskustelun yhteydessä niin on päätetty. Ympäristö- ja rakennuslautakunta tekee tästä työmaakäynnistä pöytäkirjan.
Kun olet saanut rakennushankkeesi päätökseen, rakennuspaikalla on yleensä järjestettävä loppukeskustelu. Loppukeskustelun yhteydessä tai sitä ennen on toimitettava kaikki asiakirjat, jotka vaaditaan luvassa, aloitusluvassa tai teknisen keskustelun yhteydessä. Kun kaikki nämä asiakirjat ovat täydellisiä, ympäristö- ja rakennuslautakunta voi olettaa, että rakennushanke on täyttänyt kaikki vaatimukset. Vasta sen jälkeen, kun ympäristö- ja rakennuslautakunta on antanut lopullisen hyväksynnän, rakennuksen saa ottaa käyttöön.

Voit aina ottaa yhteyttä käsittelijöihimme – he vastaavat mielellään kysymyksiisi. Yhteystiedot löydät tämän sivun oikeasta laidasta.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas