Palvelutakuut

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan palvelutakuut
1.7.2016 lähtien ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimialueella sovelletaan seuraavia palvelutakuita.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta lupaa seuraavaa:

Pyrimme käsittelemään kaikki asiat kuntalaisen kannalta mahdollisimman nopeasti ja yksinkertaisesti.

  • Annamme kuntalaisille neuvoja, tietoja ja ohjausta, joita he tarvitsevat asioiden hoitamiseksi toiminnassamme.
  • Palvelupisteemme on avoinna kuntalaisille jokaisena arkipäivinä vähintään kaksi tuntia, juhannus-, joulu- ja uudenvuodenaattoa lukuun ottamatta. Olemme tavoitettavissa myös puhelimitse, sähköpostitse tai muiden digitaalisten viestintävälineiden kautta tai faksitse vähintään edellä mainittuina aikoina.
  • Ratkaisemme rakennuslupa-asiat viimeistään kymmenen viikon kuluessa täydellisen hakemuksen saapumisesta. Jos asialla on suuri painoarvo tai asia on periaatteellisesti merkittävä, sen käsittelyä voidaan pidentää kymmenellä viikolla.
  • Toimitamme ilmoitusasioita koskevat päätökset viimeistään neljän viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Jos asialla on suuri painoarvo tai asia on periaatteellisesti merkittävä, lupaamme antaa päätöksen kahdeksan viikon kuluessa.
  • Teemme päätöksen syttyviä tuotteita tai räjähteitä koskevista luvista kolmen kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen saapumisesta. Erityisten syiden niin vaatiessa käsittelyä voidaan pidentää kolmella kuukaudella.
  • Jos joku haluaa tulkkaus- tai käännösapua pystyäkseen viestimään kanssamme, järjestämme sitä kunnan solmiman, tulkkaus- ja käännöspalveluja koskevan puitesopimuksen mukaisesti.

Tarkastukset
Vuosittainen tarkastus toimintasuunnitelman mukaan.

Huomautukset ja kysymykset
Huomautukset jätetään tavanomaisten valituskäsittelyrutiinien kautta. Kysymyksiin vastaa Anders Karlsson. 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas