Ympäristötoimisto

Ympäristötoimisto on osa ympäristö- ja rakennuslautakunnan virkamiesorganisaatiota ja kuuluu ympäristö- ja yhdyskuntarakennushallintoon.

Päätavoitteena on suojella Kiirunan asukkaiden terveyttä ja luoda heille hyvä elinympäristö.

Ympäristötoimisto on paikallinen valvontaviranomainen, jonka toiminta pohjautuu ympäristökaaren ja elintarvikelainsäädännön lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin.

Tehtäväkenttä on erittäin laaja ulottuen elintarvikevalvonnasta aina perusteellisiin ympäristötutkimuksiin. Ympäristötoimiston tarkastajat tarkastavat vuosittain satoja kohteita: elintarvikevalmistajia, kauppoja, ravintoloita, ympäristölle vaarallista toimintaa harjoittavia yrityksiä, uimahalleja, kouluja, päiväkoteja jne.

Ympäristötoimisto ei kuitenkaan vain valvo vaan toimii myös lausunnonantajana ja asiantuntijana esimerkiksi asemakaavaselvityksissä ja kaivosteollisuuden ympäristölupakysymyksissä.

 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas