Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Ympäristötoimisto

Ympäristötoimisto on osa ympäristö- ja rakennuslautakunnan virkamiesorganisaatiota ja kuuluu ympäristö- ja yhdyskuntarakennushallintoon.

Päätavoitteena on suojella Kiirunan asukkaiden terveyttä ja luoda heille hyvä elinympäristö.

Ympäristötoimisto on paikallinen valvontaviranomainen, jonka toiminta pohjautuu ympäristökaaren ja elintarvikelainsäädännön lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin.

Tehtäväkenttä on erittäin laaja ulottuen elintarvikevalvonnasta aina perusteellisiin ympäristötutkimuksiin. Ympäristötoimiston tarkastajat tarkastavat vuosittain satoja kohteita: elintarvikevalmistajia, kauppoja, ravintoloita, ympäristölle vaarallista toimintaa harjoittavia yrityksiä, uimahalleja, kouluja, päiväkoteja jne.

Ympäristötoimisto ei kuitenkaan vain valvo vaan toimii myös lausunnonantajana ja asiantuntijana esimerkiksi asemakaavaselvityksissä ja kaivosteollisuuden ympäristölupakysymyksissä.

 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson