Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Rakennuslupatoimisto

Rakennuslupatoimisto käsittelee muun muassa rakennus-, purku- ja maisematyöluvat.

Maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin klo 9.00–12.00 sekä keskiviikkoisin ja torstaisin klo 13.00–16.00

pyhä- ja välipäiviä lukuun ottamatta.

Rakennuslupatoimisto käsittelee rakennus-, maisematyö- ja purkulupia sekä ilmoitusvelvollisuuden alaisia toimenpiteitä sekä suorittaa valvontatehtäviä kaavoitus- ja rakennuslain (PBL) mukaisesti. Se käsittelee myös poikkeamiset ympäristökaaren (miljöbalken) mukaisesta rantojensuojelusta.

Toimisto toimii ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimeksiannosta kaavoitus- ja rakennuslain (PBL) määräysten ja monien muiden lakien mukaisesti, edistää hyvää rakentamiskulttuuria ja esteettisesti miellyttävää ympäristöä, neuvoo ja tiedottaa kuntalaisia sekä valvoo määräysten ja päätösten noudattamista.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson