Rakennuslupatoimisto

Rakennuslupatoimisto käsittelee muun muassa rakennus-, purku- ja maisematyöluvat.

Maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin klo 9.00–12.00 sekä keskiviikkoisin ja torstaisin klo 13.00–16.00

pyhä- ja välipäiviä lukuun ottamatta.

Rakennuslupatoimisto käsittelee rakennus-, maisematyö- ja purkulupia sekä ilmoitusvelvollisuuden alaisia toimenpiteitä sekä suorittaa valvontatehtäviä kaavoitus- ja rakennuslain (PBL) mukaisesti. Se käsittelee myös poikkeamiset ympäristökaaren (miljöbalken) mukaisesta rantojensuojelusta.

Toimisto toimii ympäristö- ja rakennuslautakunnan toimeksiannosta kaavoitus- ja rakennuslain (PBL) määräysten ja monien muiden lakien mukaisesti, edistää hyvää rakentamiskulttuuria ja esteettisesti miellyttävää ympäristöä, neuvoo ja tiedottaa kuntalaisia sekä valvoo määräysten ja päätösten noudattamista.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas