Vähemmistökielisten asuntola Gläntan

Vähemmistökielisten asuntola on jaettu kahteen osaan, toinen saamea ja toinen suomea/meänkieltä puhuville palvelujenkäyttäjille. Asuntolassa on yhteensä 32 asuntoa ja kullakin osastolla on yhteinen keittiö ja olohuone.

Asuntolassa on ympärivuotokautinen sairaanhoitajamiehitys. Fysioterapeutti ja toimintaterapeutti käyvät tarvittaessa.

Vähemmistökielisten asuntola noudattaa Kiirunan kunnan vanhustenhuollon yhteistä arvoperustaa, joka perustuu kunnioitukseen, vastuuseen ja yhteistoimintaan. Asetamme palvelujen käyttäjien hyvän kohtelun ja turvallisuuden keskiöön.

Ateriat tulevat Jägarköketistä, ja panostamme paljon viihtyisään ruokailuympäristöön. Osan esimerkiksi kulttuurisidonnaisesta ruoasta laitamme itse, jolloin peruutamme Jägarköketin ateriat.

Koska meillä on monia eri kulttuureja edustettuina, juhlimme sekä suomalaisia, meänkielisiä, saamelaisia ja ruotsalaisia merkkipäiviä.

Koska Kiirunan kunta on hallintokunta, jonka tulee tarjota hoitoa ja hoivaa kullakin vähemmistökielellä sitä toivovalle, on asuntolassa saamea, suomea ja meänkieltä osaavaa henkilöstöä paikalla vuorokauden kaikkina aikoina. Palvelunkäyttäjän kanssa järjestetään päivittäin yksilökeskeistä toimintaa.

Kontakt

  • Avustuskäsitteliä

    Sie saatat soittaa joka arkipäivä 09.00-14.30 (kiini päiväruan aikana 12.00-13.00)

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Baas