Lapporten – Čuonjávággi

Vy mot Kiruna från väg 870. Foto 21 november 2021. Fotograf Kjell Törmä

Ljusinstallationen Lapporten – Čuonjávággi är placerad i gång- och cykelport under väg 870, söder om Tuolluvaara cirkulationsplats.

Lapporten är ett av Sveriges mest kända bergsformationer och finns att beskåda från Abisko nationalpark. Den består av två toppar och en U-dalgång som bildar den karakteristiska formen. De två topparna är 1540m respektive 1721m höga.

Det rostiga materialet till belysningen är inspirerat av järnmalmen. Materialet samspelar väl med den röda färgen på bullerplanken, träräckena och ravinbroarna. Den röda färgen är hämtad från kyrkan, bebyggelsen och landskapets sprakande höstfärger. Bergstemat har också påverkat gestaltningen av räckena på träbroarna, där trafikanter längs E10 kan skåda en fjällkedja när det är mörkt.

Installation av Florian Kynman, Atopia Art & design AB.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark

Kiruna bildsamling