Vassitjåkka – Vássečohkka

Fotot visar en väg med en hög bro vintertid.
Ljusinstallationer är placerade i några utvalda gångtunnlar längs E10 Kiruna.

Ljusinstallationen Vassitjåkka – Vássečohkka är placerad i gång- och cykelport under E10 strax väster om cirkulationsplatsen E10/ Kurravaaravägen.

Vassitjåkka är ett bergsmassiv, med flera toppar, nära järnvägsstationen Vassijaure. Vássit betyder fara förbi, förflyta (om tid) och čohkka fjälltopp på nordsamiska. Ljusinstallationen avbildar den karakteristiska toppen som syns från E10 och har en höjd på 1362 m.

Bergsmassivets högsta topp ligger längre söderut och har en höjd på 1590 m. Nordöstra sidan av bergsmassivet utgör ena avgränsningen till dalen Kärkevagge/ Geađgevággi, där den välkända Trollsjön/ Riššajavri ligger.

Installation av Florian Kynman, Atopia Art & design AB.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark

Kiruna bildsamling