Tolpagorni – Duolbagorni

Installation av Florian Kynman, Atopia Art & design AB,

Ljusinstallationen Tolpagorni – Duolbagorni är placerad i gång- och cykelport under ny E10 mellan Karhuniemi och Lokstallet. Det går bra att promenera hit via gång- och cykelvägen som passerar området.

Tolpagorni är ett berg i Kebnekaisemassivet och är 1672 m högt. Berget ligger strax söder om Kebnekaise och har en karakteristisk form med en svacka eller gryta på toppen. Fjälltoppen har likheter med en vulkan men har aldrig varit vulkaniskt aktiv.

Tolpagorni hette i början på lulesamiska "Giebnnegájsse", vilket betyder "kitteltopp". På grund av ett missförstånd trodde man att namnet var för det högsta berget och inte det mest karakteristiska. På det viset fick Sveriges högsta berg sitt svenska namn Kebnekaise, varvid nytt namn skapades för Tolpagorni på både svenska och samiska.

Installation av Florian Kynman, Atopia Art & design AB.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark

Kiruna bildsamling