Luossavaara – Luossavárri

Installation av Florian Kynman, Atopia Art & design AB.

Ljusinstallationen Luossavaara – Luossavárri är placerad efter gång- och cykelväg vid Tuolluvaara mot Tuolluvaara bostadsområde. Promenera eller cykla hit!

Loussavaara är ett före detta gruvberg i Kiruna som började brytas 1920 av Luossavaara-Kiirunavaara AB, LKAB som idag sköter Kiirunavaaragruvan. Brytningen på Loussavaara är idag nedlagd men tidigare brytning syns tydligt på dagbrottet som delar berget i två delar. Gestaltningen av rondellen längst i väster på E10 är inspirerad Luossavaaras dagbrott med två kullar och en ravin mellan.

På sidan mot Kiruna finns idag en aktiv skidbacke som nyttjas under den långa vintersäsongen av Kirunaborna.

Det rostiga materialet till belysningen är inspirerat av järnmalmen. Materialet samspelar väl med den röda färgen på bullerplanken, träräckena och ravinbroarna. Den röda färgen är hämtad från kyrkan, bebyggelsen och landskapets sprakande höstfärger. Bergstemat har också påverkat gestaltningen av räckena på träbroarna, där trafikanter längs E10 kan skåda en fjällkedja när det är mörkt.

Ljusinstallationen är placerad i viadukten längs gång- och cykelbanan under E10 öster om Tuollavaara cirkulationsplats.

Installation av Florian Kynman, Atopia Art & design AB.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark

Kiruna bildsamling