Konstverk vid E10

Trafikverkets effektbelysningar längs E10 är inspirerade av fjällvärlden och återkommer i till exempel gång- och cykelportar.

Åtta ljusskyltar baserade på fotografiska motiv från Kirunas fjällvärld lyser upp för gående, cyklister och skidåkare. Nu kan du som passerar vissa gång- och cykelportar under E10 skanna QR-koden på ljusplåten och få veta mer om just det fjället.

Det finns flera passager över och under den nya E10:an och under åtta av viadukterna finns stora ljusplåtar som föreställer välkända fjäll inom Kiruna kommun.

Ljusplåtarnas belysning fungerar dekorativt och funktionellt för gående, cyklister och skidåkare som passerar. Dessutom har belysningen olika ljustemperatur i de olika portarna, detta för att symbolisera solens vandring över Kirunas horisont. Portarna i öster har ett klarare blåare ljus medan portarna i väster har en varmare rödare nyans.

Med hjälp av en QR-app i din smarta mobiltelefon skannar du koder på ljusplåtarna och får veta mer om varje fjällmotiv.

Börja med att ladda ned en QR-app till din smarta mobiltelefon.

Vid åtta av ljusplåtarna i viadukterna under ny E10 finns en QR-kod placerad i anslutning till fjällmotivet. OBS! Koden är liten och placerad i konstverkets nedre högra hörn.

Skanna av QR-koden vid det fjällmotiv som du besöker och få mer information om just det fjället.

Skanna QR-koden som är placerad i det vänstra nedre hörnet.

Installation av Florian Kynman, Atopia Art & design AB:

  • Det genomgående temat för nya E10 i Kiruna har varit bergen, malmen och bebyggelsen. I vissa av gång- och cykelportarna under E10 har belysningsplåtar med fjällmotiv installerats som både ska bidra med funktion och trygghetskänsla.
  • Nya E10 har på olika sätt anpassats till omgivningen genom inslag från den närliggande naturen. Motiven på belysningsinstallationerna valdes utifrån Kirunas närhet till natur och berg. Bergen på belysningsinstallationerna är alla välkända berg inom Kiruna kommun.
  • Syftet med belysningsinstallationerna är att de både ska lysa upp på ett tillfredsställande sätt och samtidigt skapa trygghet. Belysningen ger ett indirekt sken i en behaglig ljusstyrka utan att ta fokus från motivet.
  • Det rostiga materialet till belysningen är inspirerat av järnmalmen. Materialet samspelar väl med den röda färgen på bullerplanken, träräckena och ravinbroarna. Den röda färgen är hämtad från kyrkan, bebyggelsen och landskapets sprakande höstfärger. Bergstemat har också påverkat gestaltningen av räckena på träbroarna, där trafikanter längs E10 kan skåda en fjällkedja när det är mörkt.

  • På grund av gruvans påverkan på den del av E10 som låg närmast Kiirunavaara påbörjade Trafikverket år 2012 arbetet med en ny sträckning.
  • År 2017 tog Trafikverket ett första spadtag för den nya E10-etappen förbi Kiruna.
  • År 2020 slutfördes den nya sträckningen som är sju kilometer lång och passerar norr om Kiruna, mellan Tuolluvaara och Lokstallsområdet.
  • Sammanlagt finns det 15 broar för gående och cyklister över eller under den nya vägen och ut till naturen. Några av broarna är anpassade för skid- och skoteråkare. Den längsta bron är 180 meter lång och leder trafiken över en ravin.

Trafikverkets film om effektbelysningarna

Relaterade länkar

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark

Kiruna bildsamling