Ekonomi

Vistasdalen

Den kommunala verksamhetens främsta syfte är att skapa värde för pengarna för kommunmedborgarnas bästa.

Kommunens ekonomi fungerar på samma sätt som vilken hushållskassa som helst. Inkomsterna måste överstiga utgifterna och därför måste verksamheten anpassas till den ekonomiska verkligheten. Den största inkomstkällan är kommunalskatten. I Kiruna kommun är andelen skatteintäkter av totala intäkter cirka 70 %.

Budgeten är i kommunala sammanhang ett viktigt styrinstrument. Politikerna anger den strategiska inriktningen. Som grund för budgetarbetet och den ekonomiska uppföljningen finns en fastställd planerings- och styrprocess som ska vara ett stöd för verksamhetsplaneringen.

Den ekonomiska uppföljningen är ett viktigt styrinstrument under året med månadsrapporter, delårsrapporter och året avslutas med årsredovisningen.

Med en digital brevlåda kan du få du din post från myndigheter, kommuner, regioner och vissa företag digitalt istället för på papper. Från och med augusti 2023 skickar Kiruna kommun ut fakturor via digitala brevlådor. Via Kivra kan du även betala fakturorna direkt i appen med ett enkelt klick.

För att börja ta emot post digitalt behöver man ha en digital brevlåda och en e-legitimation.

Hur ser användningen av digitala brevlådor ut i Sverige?

  • Användningen av digitala brevlådor ökar ständigt. I år använder nära 8 av 10 i befolkningen digitala brevlådor.
  • Pensionärer har ökat sin användning av digitala brevlådor från en tredjedel år 2021 till nära hälften i år.
  • Ökningen har skett i alla åldrar men framförallt i den äldre halvan av befolkningen samt hos de allra yngsta.

Vanliga frågor:

Varför ska jag få fakturan via Kivra?
Via Kivras brevlåda får du tillgång till dina fakturor när som helst, var du än befinner dig och du kommer även kunna betala din faktura direkt. Det ger dig även en enklare hantering av fakturor, samtidigt som klimatpåverkan minskar.

Hur anmäler jag mig till Kivra eller annan brevlåda?
Information om digitala brevlådor och hur du ansluter dig hittar du på DIGGs webbplats Länk till annan webbplats..

Hur vet jag när jag får post?
Varje gång du får ny post i Kivra får du en avisering via e-post. Därför är det viktigt att kontrollera att du har uppdaterade kontaktuppgifter.

Jag vill ha mina fakturor som vanligt
Logga in i din digitala brevlåda om du är ansluten dit och välj att du inte vill ha dina fakturor från oss digitalt.

Men jag betalar med e-faktura/autogiro?
Om du har valt att betala dina fakturor via e-faktura eller autogiro, så kommer du att fortsätta betala dina fakturor på det sättet tills den dagen du gör ett annat aktivt val.

Måste man ha ett svenskt personnummer för att kunna använda Kivra?
Ja, för att en person ska kunna öppna upp en digital brevlåda i Kivra krävs ett svenskt personnummer. Användaren behöver däremot inte vara bosatt i Sverige.

Mer information om digitala fakturor och räkningar i Kivra hittar du här. Länk till annan webbplats.

Fakturor till Kiruna kommun

Kiruna kommun kan ta emot fakturor som e-faktura, via skanning av pappersfaktura eller via e-post, s.k. pdf-faktura. Det är viktigt att fakturan skickas till rätt adress samt att den har rätt referens. Referenserna för Kiruna kommun är ett kostnadsställe eller ett projektnummer.
Kostnadsställe: Sex siffror
Projektnummer: IV- följt av fem siffror, ex: IV-10453

Nedanstående fakturaadress ska uppges på alla typer av fakturor:
KIRUNA KOMMUN
Box 125
986 21 KARESUANDO

Hur ni går till väga för att börja skicka e-fakturor till oss
Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp. Våra uppgifter för e-fakturor finns angivet nedan.

Om ni inte redan har en tjänst för att skicka e-fakturor erbjuder vi er att kostnadsfritt registrera 100 fakturor per år via InExchange Web. Gå in på https://web.inexchange.se/InExchange/Mottagare/kiruna/ Länk till annan webbplats. för att läsa hur ni kommer igång med denna lösning.

InExchange erbjuder även en virtuell fakturaskrivare där fakturorna skrivs ut direkt från ert affärssystem till InExchanges server och kommer sedan till oss som e-fakturor. Denna tjänst kostar från 99 kr/mån. Läs mer på www.inexchange.se/fakturaskrivare/ Länk till annan webbplats.

E-fakturor:
VAN-leverantör: InExchange

Peppol ID: 0007:2120002783

GLN: 7362120002788
Vid frågor rörande e-fakturor kan ni kontakta oss på mejlen: e-faktura@kiruna.se

PDF fakturor:
PDF-faktura mejlas till: Leverantorsfaktura_KK@kiruna.se

Pappersfaktura:

Pappersfaktura skickas till ovan angiven fakturaadress

Övrigt:

Vid övriga frågor mejla: leverantor@kiruna.se

Organisationsnummer:
212 000-2783

Momsregistreringsnummer (VAT-nr): SE212000278301

Bankgironummer: 5207-7385

(Bankgiro tomträtter: 5336-5060 (OBS, endast tomträtter))

Fakturan betalas 30 dagar efter att fakturan inkommit till kommunen. Kommunen betalar inte expeditions- och faktureringsavgifter.

Fakturor från Kiruna kommun

Fakturor från Kiruna kommun kan du få antingen som pappersfaktura eller e-faktura. Om du får pappersfakturor från oss kan du välja att betala över autogiro.

E-faktura privatpersoner

Om du är ansluten till en internetbank kan du betala dina fakturor från Kiruna kommun som e-faktura. Via din internetbank letar du upp listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura. Sök på ”Kiruna kommun” och fyll sedan i anmälningsformuläret. Du slipper pappersfaktura, tjänsten är kostnadsfri och det är miljövänligt.

Autogiro

Betalning via autogiro är enkelt och innebär att betalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan på samma sätt som tidigare. Det är kostnadsfritt att ansluta sig till autogiro. För att börja med autogirobetalningar måste vi ha ditt medgivande. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande.


Ansökan autogiro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vad är en e-faktura?

Det är en elektronisk faktura som skickas till dig via din internetbank, där fakturan går att titta på elektroniskt.

Hur anmäler jag mig till e-faktura?

Via din Internetbank letar du upp listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura. Sök på ”Kiruna kommun” och fyll sedan i anmälningsformuläret.

Kan jag betala någon annans e-faktura via min Internetbank (t.ex. make/makas faktura)?

Ja, du fyller i både dina och din make/makas uppgifter på anmälningsformuläret.

Hur avanmäler jag mig från e-faktura?

Via din Internetbank letar du upp avanmälan för e-faktura. Där följer du instruktionerna för avanmälan.

Hur vet jag att jag fått en e-faktura till min Internetbank?

Du måste regelbundet kontrollera hos din Internetbank om du har några e-fakturor som har kommit in för betalning. Vissa banker erbjuder även sms och mailtjänster för att få information om att man fått ny e-faktura.

Får jag pappersfaktura?

Nej, när du är anmäld till e-faktura får du inte längre någon pappersfaktura från Kiruna kommun.

Vilken information får jag på e-fakturan?

E-fakturans utseende och uppgifter är de samma som på pappersfaktura.

Hur betalar jag fakturan?

Alla uppgifter såsom OCR-nummer, belopp och förfallodag finns redan registrerade i fakturan. Du anger bara vilket bankkonto du vill betala från och signerar som vanligt. När din elektroniska faktura är betald lagras den i din Internetbank.

När betalas en e-faktura?

När du har godkänt din e-faktura hos din Internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen.

När får jag e-fakturan?

E-fakturan får du vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan

Vad händer om jag missar att betala?

Om du missar att betala din e-faktura utgår betalningspåminnelse som skickas i pappersform. En betalningspåminnelse skickas aldrig elektroniskt.

Vad händer om jag byter bank?

Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten e-faktura från Kiruna kommun.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om e-faktura?

Har du frågor om betalningen, kontakta din Internetbank. Har du frågor om innehållet i fakturan eller ytterligare information om e-faktura, kontakta den referens som finns angiven på fakturan.


Årsredovisningen summerar det gångna året och består av allmän översikt, förvaltningsberättelse med ekonomiska sammanställningar och verksamhetsberättelse. Årsredovisningen innehåller även en sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag.

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kommunkoncernen verksamhet med bland annat uppföljning av kommunövergripande fastställda mål och en beskrivning av den finansiella verksamheten. I verksamhetsberättelsen finns nämndernas och bolagens uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi.

Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april efter det år som redovisningen avser.

Årsredovisning 2022 , 3.9 MB.

Årsredovisning , 5.5 MB. 2021

Årsredovisning 2020 , 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2019 , 4.9 MB.

Årsredovisning 2018 , 3.3 MB.

Årsredovisning , 5.2 MB.2017 , 5.2 MB.

Årsredovisning 2016 , 6.7 MB.

Kommunens uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi presenteras i en delårsrapport som gäller för perioden januari till augusti.

Delårsrapporten består av förvaltningsberättelse med ekonomiska sammanställningar och verksamhetsberättelse. Främsta syftet med delårsrapporten är att den används som en del i ekonomistyrningen. Rapporten ska så snart som möjligt presenteras för kommunstyrelsen som ska ha möjlighet att med direktiv kunna påverka kommunens finansiella resultat under året.

Delårsrapport 2022 , 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 2021 , 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 2020 , 3.9 MB.

Delårsrapport 2019 , 3.5 MB.

Delårsrapport 2018 , 5.6 MB.

Personalredovisningen lyfter fram personalfrågorna och ger en bild av hur olika faktorer påverkar kommunens totala personalkostnader. Underlaget ger även förvaltningarna möjlighet att analysera sin personalstatistik och synliggöra sitt arbete inom områdena arbetsmiljö, kompetensförsörjning, hälsa, jämställdhet och mångfald. Personalredovisningen visar att personalen inte bara är en kostnad utan en tillgång värd att vårda precis som andra tillgångar.

Personalredovisning 2019 , 1.2 MB.

Du betalar skatt till stat, kommun och region samt begravningsavgift till Svenska kyrkan. Är du dessutom medlem i Svenska kyrkan betalar du även en kyrkogavgift.

Kommunalskatten i Kiruna kommun är 23,05 kronor. Den totala skattesatsen (kommun och region) inklusive avgifter är 34,39 kronor.

Skatter och avgifter

Skatter


Kommun

23,05

Region

11,34

Tabellbeskrivning (osynlig i publicerat läge)

Avgifter


Svenska kyrkan

0,99

-varav begravningsavgift

0,253Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Niklas Landström