Stadshustorget

Fotot visar ett torg med byggnader med blå himmel bakom
Området i den nya stadskärnan är till stora delar under uppbyggnad. Foto 24 augusti 2022.

Den 1-3 september 2022 invigdes Kirunas nya stadskärna.

Det var i januari 2015 som arbetet med att formulera visionen för torg och park i det nya Kiruna startade. I arbetet deltog en referensgrupp bestående av representanter från bland annat kommunen, näringslivet och skolungdomar.

Referensgrupperna önskade bland annat cykel- och sparkparkeringar. Någon undrade om arkitekterna funderat på nivåerna på torget med tanke på rullstolar och rullatorer. En annan ansåg att man ska kunna åka skridskor, skidor och pulka på torget. Kiruna kommun har tillsammans med White arkitekter behandlat samtliga synpunkter och arbetat om förslagen för att de ska kunna tas politiskt. Arbetet resulterade i en programhandling.

Torgets tre budord

  1. På Kirunas villkor. Kirunas identitet ska vara synlig och läsbar på torget. Kirunaandan och själen ska komma med i flytten.
  2. Torget mitt i staden. Torget ska vara det självklara valet för Kirunas invånare och turister att besöka om de vill träffa folk, få en dos av Kiruna eller som utgångspunkt för in- och utresor.
  3. Det demokratiska torget. Torget är till för alla. Alla människor ska känna sig hemma, accepterade och välkomna att uppehålla sig på torget även utan att spendera pengar, utan att frysa och vid olika tider på dygnet.
Illustrationen visar hur det nya stadstorget i Kiruna kan se ut.
Illustration: White Arkitekter.

Läs mer om stadstorget

White arkitekter har tagit fram en programhandling för torget i nya Kiruna. På grund av dokumentets storlek så är programhandlingen upplagd i tre delar.

Programhandling torget del 1 (pdf, 5 MB) , 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Programhandling torget del 2 (pdf, 14 MB ) , 14.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Programhandling torget del 3 (pdf, 9 MB) , 9.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark