Fem kilometer nya ledningar

Fotot visar en arbetsplats med pågående rördragning och hus på sidoorna
Nya ledningar anläggs, som en del av stadsomvandlingen.Per Högströmsgatan där sträckan passerat Hjalmar Lundbohmsvägen mot Matojärvi. Foto: 31 oktober 2023.

Just nu pågår en av de största kulvertinvesteringarna i Kirunas historia. Det handlar om att ledningarna som förser Kiruna med fjärrvärme och dricksvatten kommer att påverkas av de sprickor och deformationer som gruvan orsakar. Därför anläggs nya ledningar som en del av stadsomvandlingen.

De nya ledningarna anläggs från Luossavaara till Kirunas nya stadskärna. Bakgrunden till det omfattande projektet är att hela Kiruna ska värmas av grön spillvärme från LKAB och då behövs den nya ledningen. Arbetet med de nya ledningarna är uppdelat i tre etapper och hela projektet pågår fram till 2025.

De drygt fem kilometer nya ledningarna anläggs från Bangatan via Matojärvi, Högalidsområdet, Lappgatan, Jägaregatan och ansluter till befintligt ledningsnät vid jägarområdet. Projektet är komplicerat och utförs därför som ett samverkansprojekt mellan Tekniska Verken, Kiruna kommun, Veidekke och Tyréns.

Läs mer på Tekniska Verkens webbplats, se länken nedan.

Adam Fouad och Andreas Hancke är underentreprenörer till Berggren & Bergman och arbetar med licensierad rörentreprenad fram till 2024. Foto vid Matojärvi den 31 oktober 2023.
Den första etappen startade i Luossavaaraområdet i mars 2023.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark