Tillfällig järnvägsstation

Fotot visar den tillfälliga järnvägsstationen i Kiruna.
Kirunas tillfälliga järnvägsstation den 16 maj 2017. Foto: Kjell Törmä

Trafikverket arbetar med en järnvägsplan för en ny järnvägsstation med tillhörande spårdragning i Kiruna.

Tillfällig järnvägsstation

År 2013 avvecklades den gamla järnvägsstationen på grund av att den påverkades av gruvans verksamhet. Sedan dess finns en tillfällig station vid Kiruna malmbangård (KMB), och Trafikverket planerar för en ny station för persontrafik.

Det alternativ Trafikverket går vidare med i arbetet med järnvägsplanen är en centrumnära stationsplacering söder om Lombololeden med en järnvägsdragning inom en västlig korridor längs med väg 870. Trafikverket fortsätter arbetet med att utreda en exakt placering inom det utpekade området och var järnvägen ska dras.

Den tillfälliga järnvägsstationen ligger cirka 1,5 km norr om Kiruna C. Byggnaden var tidigare en gammal fjärrstation som renoverades för att bli stationshus. Den tillfälliga stationen kommer att vara i bruk tills en permanent station är byggd.

Stationen kommer placeras enligt det alternativ som förordats av Trafikverket, det vill säga söder om Lombololeden med en järnvägsdragning längs med väg 870, Nikkaluoktavägen. Samråd om mer exakt placering av en station och järnväg inom det utpekade området fortsätter, se mer information under länken längst ner på sidan.

Den 31 augusti 2012 invigde Trafikverket och LKAB den nya järnvägssträckningen som går bakom gruvberget Kiirunavaara.

Järnvägen är en av de första sakerna som har påverkats i samband med stadsomvandlingen. Därför har Trafikverket byggt en ny sträckning av järnvägen som istället för att gå genom Kiruna passerar på södra sidan av Kiirunavaara och därmed ligger utanför det område som påverkas av gruvbrytningen. Den nya sträckningen är totalt 18 kilometer lång.

I samband med att den nya sträckningen var färdig togs en ny tillfällig järnvägsstation i bruk. Den tillfälliga stationen ligger nära fem kilometer från Kirunas centrum.

Transferbuss från busstationen

Transferbussen trafikerar sträckan Stadshustorget (Nya Centrum) - Kiruna Busstation - Kiruna Järnvägsstation. Transferbussens avgång från järnvägsstationen anpassas efter tågets ankomsttid och sker cirka tio minuter efter tågets ankomst. Transferbussen är avgiftsfri.

Tågtransfer, länk till ny sida med tidtabell Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark