"rootPage" is not defined.

På de här sidorna finns information för dig som exempelvis arbetar på förskola, går på gymnasiet eller för dig som är studerande på högskola/universitet eller är forskare. Här kan du läsa om den pågående stadsomvandlingen i Kiruna.

Bakgrund

Här kan du läsa om bakgrunden till stadsomvandlingen i Kiruna.

Gruvstadsparken

Gruvstadsparken är ett samarbetsprojekt mellan Kiruna kommun och LKAB, där man har avtalat om hur delar av staden kan avvecklas och hur de nya områdena ska utvecklas.

Fakta och statistik

Kiruna kommun är Sveriges till ytan största kommun. Här finns fakta som du som studerande eller lärare kan ha nytta av.