Arkiv och släktforskning

Kommunens arkiv - Centralarkivet och äldre arkiv

Kommunens centralarkiv hittar du i Kiruna Stadshus. I centralarkivet samlas alla kommunala nämnders och styrelsers äldre arkiv. I de äldre arkiven kan du till exempel hitta personer med hjälp av mantalslängder, skolarkivets betygsböcker och byggnadsnämndens tomtböcker.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson