Stipendier och utmärkelser

Kultur- och utbildningsnämnden och Fritidsutskottet delar årligen ut flera stipendier och utmärkelser i Kiruna kommun.

Tre stipendier riktar sig till de personer/föreningar som förtjänar extra ljus och uppmuntran för sina respektive prestationer/verksamheter.

Stipendieutdelningen sker under festliga former i samband med invigningen av Kirunafestivalen, veckan efter midsommar.

Till en enastående allmänkulturell insats inom Kiruna kommun!

Stipendiet på 10 000 kronor utdelas av kultur- och utbildningsutskottet, för att premiera allmänkulturell insats utförd inom Kiruna kommun eller för att uppmuntra pågående verksamhet på det kulturella området. Stipendiet benämndes tidigare år ”Allmänkulturella stipendiet” men från 2015 heter det ”Lina Hjorts Kulturstipendium”

Utmärkelsen grundar sig på de nomineringar som allmänheten har lämnat in till kultur- och utbildningsförvaltningen under perioden november-december, innevarande år. Nomineringarna behandlas därefter inom kulturutskottet som fattar beslut under våren, året därpå.

Stipendiat 2021:

Anders Skoglind

Vill Du nominera en kandidat för år 2022? Ladda ner blanketten nedan och skicka in till förvaltningen på diabas@kiruna.se eller skicka till:

Kiruna kommun,

Kultur- och utbildningsförvaltningen,

981 85 Kiruna,

Sista nomineringsdag: 18 februari 2023.

Nomineringsblankett till Lina Hjorts Kulturstipendium , 2.4 MB.

Förteckning över stipendiater till Lina Hjorts Kulturstipendium , 61.1 kB.

Idrottsmedaljen delas ut för bästa idrottsprestation av enskilda idrottare eller idrottslag

En gång per år delar Kiruna kommun ut Borg Mesch idrottsmedalj och ett stipendium om 10 000 kronor.

Utdelning av idrottsmedalj och stipendium ska ske till en idrottsperson eller ett idrottslag för en eller flera framstående prestationer under året före utdelningsåret.

Kriterier: Idrottsmedaljen och stipendium kan delas ut till:

  • Junior som är aktiv i seniorklass inom sin idrott under det aktuella året.
  • Senior som är aktiv inom sin idrott under det aktuella året.
  • Idrottslag som har nått upp till ”divisionsklass”

Idrottspersonen eller idrottslaget ska även ha utfört en eller flera framstående prestationer. Idrottspersonen ska under sin idrottskarriär ha representerat en Kirunaförening men måste inte nödvändigtvis ha representerat en Kirunaförening under det aktuella året. Ett idrottslag ska ha representerat en Kirunaförening under det aktuella året.

Nominera din kandidat senast den 28 februari 2023! Utdelningar sker i samband med Kirunafestivalens invigning. Här finns mer information och en blankett för nominering.

Till en ungdomsförening med riktigt bra ledarskap!

Stipendiet på 10 000 kr instiftades 1979 under namnet ”Hjalmar Nyströms Stipendium”. År 2015 ändrades titeln till ”Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium” och syftet är att premiera och främja ideellt ungdomsarbete i ideell föreningsverksamhet inom Kiruna kommun.

Utmärkelsen grundar sig på de nomineringar som allmänheten har lämnat in till kultur- och utbildningsförvaltningen under perioden november-december, innevarande år. Nomineringarna behandlas därefter inom kulturutskottet som fattar beslut under våren, året därpå.

Stipendiat 2021:

Kiruna Slädhundsklubb

Vill Du nominera en kandidat för år 2022? Ladda ner blanketten nedan och skicka in till förvaltningen på diabas@kiruna.se eller skicka till:

Kiruna kommun,

Kultur- och utbildningsförvaltningen,

981 85 Kiruna,

Sista nomineringsdag: 18 februari 2023

Nomineringsblankett till Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium , 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Förteckning över stipendiater Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium , 79.9 kB.


Kirunastipendiet

Ett stipendium som sätter konsten i centrum

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark