Stipendier och utmärkelser

Kultur- och utbildningsnämnden och Fritidsutskottet delar årligen ut flera stipendier och utmärkelser i Kiruna kommun.

Tre stipendier riktar sig till de personer/föreningar som förtjänar extra ljus och uppmuntran för sina respektive prestationer/verksamheter.

I samband med Kirunafestivalens festiliga invigning, 29 juni 2023 delade Emilia Töyrä (vice ordf KS/ ordf Kultur- och utbildningsnämnden) samt Per-Olof Nutti (ordf Kulturutskottet) ut följande stipendier:

Fotograf: Marianne Nordmark

Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium 2022

Riksgränsen snowboard- och skidklubb

Motivering:

Riksgränsen snowboard- och skidklubb är en starkt växande förening som skapar aktiviteter för barn och unga hela vinterhalvåret i Kiruna. ’Åk -glädjen över åldersgränserna’ är ett centralt begrepp och föreningen bedriver en verksamhet där alla är välkomna att delta för att känna sammanhållning och gemenskap. Med en väl uppbyggd verksamhet kan alla medlemmar utvecklas efter egen förmåga samtidigt som de med tävlingsambitioner visar att det även är möjligt att nå såväl nationell som internationell nivå.

Borg Mesch Idrottmedalj 2022

Saga Snäll

Motivering:

Saga kvalade in i elitserien i konståkning inför säsongen 2021/2022 och har där under två säsonger tävlat med Sveriges bästa åkare. Resultaten där möjliggjorde deltagande i SM vilket innebär att Sagas prestationer saknar motstycke i Kiruna konståknings historia. Saga är en fin förebild för föreningens unga konståkare och hon delar gärna med sig av sina kunskaper som tränare åt de yngre åkarna.

Lina Hjorts Kulturstipendium 2022

Serigne Dial

Motivering:

Med stort engagemang och hjärta bjuder Serigne Dial in alla åldrar till att ta del av den västafrikanska kulturen och känna glädjen att dansa och musicera tillsammans. Hans undervisning genomsyras av ett positivt och ödmjukt förhållningssätt och med den återkommande festivalen ’XALEYI’ visar Serigne vägen till ett mångkulturellt och inkluderande samhälle.

Ett stort grattis GRATTIS och HURRA till alla våra väl förjänta stipendiater och Kiruna kommun önskar er alla lycka och välgång inför framtiden!

Till en enastående allmänkulturell insats inom Kiruna kommun!

Stipendiet på 10 000 kronor utdelas av kultur- och utbildningsutskottet, för att premiera allmänkulturell insats utförd inom Kiruna kommun eller för att uppmuntra pågående verksamhet på det kulturella området. Stipendiet benämndes tidigare år ”Allmänkulturella stipendiet” men från 2015 heter det ”Lina Hjorts Kulturstipendium”

Utmärkelsen grundar sig på de nomineringar som allmänheten har lämnat in till kultur- och utbildningsförvaltningen under perioden november-december, innevarande år. Nomineringarna behandlas därefter inom kulturutskottet som fattar beslut under våren, året därpå.

Vill Du nominera en kandidat för år 2023? Ladda ner blanketten nedan, fyll i uppgifterna och e-posta in till kultur-utbildning@kiruna.se eller skriv ut blanketten och skicka till:

Kiruna kommun,

Kultur- och utbildningsförvaltningen,

981 85 Kiruna,

Sista nomineringsdag: 21 mars 2024.

Nomineringsblankett till Lina Hjorts Kulturstipendium» , 2.6 MB.

Förteckning över stipendiater till Lina Hjorts Kulturstipendium , 61.1 kB.

Idrottsmedaljen delas ut för bästa idrottsprestation av enskilda idrottare eller idrottslag

En gång per år delar Kiruna kommun ut Borg Mesch idrottsmedalj och ett stipendium om 10 000 kronor.

Utdelning av idrottsmedalj och stipendium ska ske till en idrottsperson eller ett idrottslag för en eller flera framstående prestationer under året före utdelningsåret.

Kriterier: Idrottsmedaljen och stipendium kan delas ut till:

  • Junior som är aktiv i seniorklass inom sin idrott under det aktuella året.
  • Senior som är aktiv inom sin idrott under det aktuella året.
  • Idrottslag som har nått upp till ”divisionsklass”

Idrottspersonen eller idrottslaget ska även ha utfört en eller flera framstående prestationer. Idrottspersonen ska under sin idrottskarriär ha representerat en Kirunaförening men måste inte nödvändigtvis ha representerat en Kirunaförening under det aktuella året. Ett idrottslag ska ha representerat en Kirunaförening under det aktuella året.

Stipendiat 2022:

Saga Snäll

Datum för att nominera är förlängt. Nominera din kandidat senast den 31 maj 2024! Utdelningar sker i samband med Kirunafestivalens invigning.

Nomineringsblankett till Borg Mesch idrottsmedalj , 100.3 kB.

Till en ungdomsförening med riktigt bra ledarskap!

Stipendiet på 10 000 kr instiftades 1979 under namnet ”Hjalmar Nyströms Stipendium”. År 2015 ändrades titeln till ”Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium” och syftet är att premiera och främja ideellt ungdomsarbete i ideell föreningsverksamhet inom Kiruna kommun.

Utmärkelsen grundar sig på de nomineringar som allmänheten har lämnat in till kultur- och utbildningsförvaltningen under perioden november-december, innevarande år. Nomineringarna behandlas därefter inom kulturutskottet som fattar beslut under våren, året därpå.

Stipendiat 2022:

Riksgränsen snowboard-och skidklubb

Vill Du nominera en kandidat för år 2023? Ladda ner blanketten nedan, fyll i uppgifterna och e-posta in till  kultur-utbildning@kiruna.se eller skriv ut blanketten och skicka till:

Kiruna kommun,

Kultur- och utbildningsförvaltningen,

981 85 Kiruna,

Sista nomineringsdag: 21 mars 2024

Nomineringsblankett till Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Förteckning över stipendiater Hjalmar Nyströms Föreningsstipendium , 79.9 kB.


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson