Föreningsliv

Kiruna kommun har många flitiga föreningar som ger kommuninvånarna ett rikt fritids- och kulturliv!

Kommunens föreningsregister finns i systemet Actor smartbook. Föreningarna ansvarar själva för att deras uppgifter stämmer.

Föreningsregistret hittar ni här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka ett e-post till kultur- och utbildningsförvaltningen med följande uppgifter på föreningens:  

  • namn, adress, e-postadress och telefon till föreningen
  • webbadress
  • föreningens kontaktperson, namn, e-postadress och telefonnummer och persnummer för att kunna logga in i Actor smartbook
  • bankkonto/pg/bg och organisationsnummer
  • antalet medlemmar totalt och i ålder 5-20 år
  • beskrivning av verksamheten
  • kopia på interimsstyrelsens protokoll där det framgår att föreningen är bildad

Denna information lägger handläggaren in i Actor smartbook och blir då synligt i föreningsregistert. Därefter kan föreningens kontaktperson logga in och själva uppdatera föreningens uppgifter och lägga till fler kontaktpersoner om så behövs.

Därefter kan föreningen boka lokaler och söka bidrag i Actor smartbook.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson