Ung i Kiruna

Är du ung i Kiruna så har du kommit helt rätt!

Här kommer du kunna få information om kommunens arbete för att unga ska trivas i vår kommun genom var du finner fritidsgårdarna, vad Ung idé är och vad en ungdomskonsulent kan bistå med för hjälp för dig som ung i Kiruna kommun.

Ungdomsfrågorna ska prioriteras i all verksamhet på kultur- och utbildningsförvaltningen och alla beslut om till exempel budget och verksamhet ska tas med barn och ungdomar i fokus. En viktig fråga för kultur- och utbildningsnämnden är barn och ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället.

Kiruna kommun har en ungdomskonsulent som finns till för alla ungdomar i kommunen som är i behov av stöd, råd och hjälp om du inte vet vem du skall kontakta vid ärenden med övriga instanser inom Kiruna kommun. Ungdomskonsulenten har hand om Ungdomens hus och skriver avtal med föreningar för de övriga fritidsgårdarna i kommunen, handlägger Ung idé samt kan vara behjälplig med det centrala elevrådsarbete i grundskolan. Tveka inte, ring eller mejla om just du/ni har behov av information av ungdomskonsulenten.

Här  finns också länkar till Unga Direkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är Barnombudsmannens webbplats, och Barnkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information till dig som arbetar med unga.

Barnombudsmannen har under de senaste åren framgångsrikt använt sig av metoden Unga Direkt för att lyssna till och synliggöra barns och ungas erfarenheter och åsikter i olika frågor. Grundläggande är att barn och unga är experter på sin egen situation och utifrån detta kan dela med sig av erfarenheter och åsikter.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället.

RäddaBarnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.- Tips om du behöver hjälp

Barns rättigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Kortversion av Barnkonventionen

Stiftelsen 1000möjligheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Jobbar för ett jämställt samhälle utan våld

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Sofia Lagerlöf Määttä