Information på olika språk

På denna sida finns samlat dokument med översatt information om utbildning och barnomsorg i Kiruna till ett antal språk. Den översatta informationen uppdateras inte löpande vilket kan innebära att vissa detaljer i information inte är helt aktuell.

Information om möjlighet till hemundervisning f-6 på grund av covid-19

Från och med måndag 7 juni återgår undervisningen i Kiruna kommuns grundskolor f-9 till ordinarie undervisningsformer. Därför har tidigare översättningar till olika språk gällande möjlighet till hemundervisning tagits bort.

 

Regular teaching from Monday

From Monday 7 June, the teaching in Kiruna municipality's primary schools f-9 will return to regular forms of teaching. Therefore, previous translations into different languages regarding the possibility of home education have been removed.


Om du är osäker på om den information du söker är aktuell eller inte så kontakta aktuell myndighet.

För förskola och grundskola - kontakta Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kiruna kommun.

För gymnasieskola - kontakta Lapplands gymnasium, Lapplands kommunalförbund.

För vuxenutbildning och SFI - kontakta Lapplands lärcentra, Lapplands kommunalförbund.

arabiska , 1.6 MB.

dari , 1.6 MB.

engelska , 4 MB.

farsi , 1.5 MB.

somali , 3.6 MB.

svenska , 4.4 MB.

tigrinja , 2.5 MB.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson