Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Information på olika språk

På denna sida finns samlat dokument med översatt information om utbildning och barnomsorg i Kiruna till ett antal språk. Den översatta informationen uppdateras inte löpande vilket kan innebära att vissa detaljer i information inte är helt aktuell.

Om du är osäker på om den information du söker är aktuell eller inte så kontakta aktuell myndighet.

För förskola och grundskola - kontakta Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kiruna kommun.

För gymnasieskola - kontakta Lapplands gymnasium, Lapplands kommunalförbund.

För vuxenutbildning och SFI - kontakta Lapplands lärcentra, Lapplands kommunalförbund.

arabiska

dari

engelska

farsi

somali

svenska

tigrinja

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson