Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Information på olika språk

På denna sida finns samlat dokument med översatt information om utbildning och barnomsorg i Kiruna till ett antal språk. Den översatta informationen uppdateras inte löpande vilket kan innebära att vissa detaljer i information inte är helt aktuell.

Om du är osäker på om den information du söker är aktuell eller inte så kontakta aktuell myndighet.

För förskola och grundskola - kontakta Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kiruna kommun.

För gymnasieskola - kontakta Lapplands gymnasium, Lapplands kommunalförbund.

För vuxenutbildning och SFI - kontakta Lapplands lärcentra, Lapplands kommunalförbund.

arabiska

dari

engelska

farsi

somali

svenska

tigrinja

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson