Skolskjutsar

Busshållplats för skolskjuts.

Nya rutiner och hantering av busskorten från hösten 2024

Viktig information för er som får beslut om skolskjuts med lokal- eller länstrafiken. Nya rutiner och hantering av busskorten gäller från augusti. Läs noga igenom informationen så ni vet hur ni skall gå till väga. Alla rese- och skolkort byts ut.

Länk till information om nya rutiner busskort , 111.3 kB.

 

Kostnadsfri skolskjuts är en rättighet för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola som går i den skolenhet där kommunen placerat dem och som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts.

Elever i grundskolan (f-9), anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola som är folkbokförda i Kiruna kommun och går på av kommunen anvisad skola och som enligt dessa riktlinjer uppfyller kravet i fråga om:

  • Avstånd
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Eller annan särskild omständighet

Även vid eget val av skola inom kommunen är det avståndet till anvisad skola, folkbokföringsadress och övriga villkor som gäller om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

AVSTÅND
För att erhålla skolskjuts, gäller att kortaste gång- eller cykelavstånd, mellan hemmet/hållplats och skola/hållplats skall vara

  • För elever i förskoleklass - årskurs 1 minst 2 kilometer
  • För elever i årskurs 2-3 minst 3 kilometer
  • För elever i årskurs 4-6 minst 4 kilometer
  • För elever i årskurs 7-9 minst 5 kilometer

TRAFIKFÖRHÅLLANDEN
Trafikmiljöer där fordon och barn vistas innebär alltid risker men vissa trafikmiljöer är förbundna med större risker än andra vilka skall vägas in vid bedömning av huruvida elev ska beviljas skolskjuts.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Elev med funktionshinder eller annan särskild omständighet, till exempel medicinska skäl, kan beviljas kostnadsfri skolskjuts utan hänsyn till avståndet. Behovet ska styrkas med ett läkarintyg i vilket lämpligt transportsätt rekommenderas.

ANNAN SÄRSKILD OMSTÄNDIGHET
Det kan till exempel vara växelvis boende, för eleven egna personliga skäl, byte av skola under pågående läsår mm.

När behöver jag söka skolskjuts?

Alla som har behov av skolskjuts och som uppfyller kraven för rätt till skolskjuts måste inför varje läsår lämna in en ny ansökan. Detta måste man göra för att skoltransporterna ska veta hur de aktuella förhållandena avseende bostadsadress, skola och skolvägar ser ut för de elever som behöver och har rätt till skolskjuts. Ansökan måste prövas i varje enskilt fall då beslut om skolskjuts kan överklagas.
Helst ska ansökan lämnas in senast 31 maj inför nästkommande hösttermin så att handläggaren vid kommunens skoltransporter hinner planera för de skolskjutsar som behövs vid höstterminens start.

Ansökan om skolskjuts 23/24 Länk till annan webbplats.Ansökan om skolskjuts 24/25 Länk till annan webbplats.

Information om överklagan av beslut , 167.3 kB.

Kiruna kommuns skolskjutsreglemente , 615.5 kB.

Avvikelserapport för entreprenörer , 173.7 kB.

AVVIKELSERAPPORT FÖR VÅRDNADSHAVARE , 224.9 kB.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson