Fritidshem

Två barn i en pulkabacke, klädda i vinterkläder och slalomglasögon. Ena håller i en åkmadrass.
Foto: Linnea Lundkvist

Fritidshemmens uppgift är dels att komplettera förskoleklassen och skolan och dels att möjliggöra för vårdnadshavare att förvärvsarbeta eller studera. I Kiruna kommun är fritidshemmen en del av skolornas verksamhet och därför också förlagd till skolornas lokaler.

Alla barn som går i förskoleklass eller skolan har rätt till skolbarnomsorg och en plats på fritidshem från och med det år de fyller 6 år till och med vårterminen det år de fyller 13 år. De flesta grundskolor som har elever i åldrar med rätt till fritidshem har egna fritidshem på skolan. Undantagna detta är Högalidskolan och Triangelskolan som från och med hösten 2021 inte har något lågstadium. I dokumentet Rutiner för placering i fritidshem , 365.5 kB. framgår placeringen i fritidshem för dessa elever.

Skolor som inte är kommunala har ofta egna fritidshem, men om så inte är fallet kan man som vårdnadshavare ansöka om plats i en kommunal verksamhet.

Avgiften för skolbarnomsorg är inskomstbaserad och regleras i Tillämpningsregler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och , 460.5 kB. fritidshem. , 460.5 kB.

Öppettider

Öppethållande för fritidshem är vardagar kl.06.30-18.00. Vid behov kan verksamheten vara öppen mellan kl.06.00-18.30. För barn som behöver omsorg även under andra tider som kvällar, nätter och helger finns i centrala Kiruna en särskild verksamhet, Nattis, på Bolagsskolans förskola.

Fritidshemmen bedrivs under skolans verksamhetsår enligt skolans läsårsplan men håller också öppet på loven under läsåret om behov finns. Under sommarlovsperioden arrangeras annan typ av verksamhet för barn i skolåldern som behöver omsorg. I centrala Kiruna organiseras en verksamhet som kallas för Sommarfritids. Detta innebär att alla barn som behöver fritidshem under sommarlovet samlas på ett par skolor eftersom det endast är några få barn på varje skola som normalt behöver omsorg under denna period. En särskild ansökan till denna verksamhet ska göras varje år. Ansökan är bindande då verksamheten är belagd med särskild avgift.

I syfte att höja kvaliteten på verksamheten kan fritidshemmen ibland behöva hålla stängt för planering och kompetensutveckling. Fritidshemmen har rätt att stänga verksamheten under fyra dagar per år för detta ändamål. För att vårdnadshavare ska ha god tid på sig att planera för eventuell annan omsorg ska besked om vilka dagar som fritidshemmet är stängt lämnas minst två månader i förväg.

Ansök eller säg upp plats Länk till annan webbplats.

Avgifter och regler

Trygget och försäkring

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Caroline Andersson