Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Språkcentrum grundskola

Kiruna kommuns Språkcentrum för grundskolan består av två enheter, Modersmålsenheten och Mottagningsenheten, och leds av en rektor. I organisationen arbetar sammanlagt cirka 15 personal. Språkcentrum finns i tidigare Bolagsskolans lokaler.

Mottagningsenhetens personal arbetar på Bolagsskolans mottagning där nyanlända elever tas emot och introduceras under åtta veckor. Där efter börjar eleverna sin skolgång i ordinarie grundskola. Personalen följer med eleverna i den ordinarie skolan under en period och de arbetar även som studiehandledare på de olika grundskolorna i centrala Kiruna.

Modermålsenhetens modersmålslärare arbetar i alla grundskolor i centrala Kiruna och om utrymme finns i deras tjänster arbetar de även i grundskolor utanför centralorten. Enheten erbjuder undervisning i cirka tio språk och ger även studiehandledning i flertalet av dessa språk.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson