Parkeerinkilupa

Kirunan Kunta saattaa myöntää vasitun parkeerinkiluvan sulle joka olet liikuntaestetty.

Liikuntaestetylle joka ei itte aja kyyttiä myönethään parkeerinkilupa vain jos oon erityisiä syitä. Semmonen syy saattaa olla ette liikuntaestetty tarttee kuskan apua ko hään oon ajoneuvon ulkopuolela. Lupakoetus paserathaan praksiksheen jokka Ruottin Kunnat ja Maakäräjät oon ottanheet esile.

Lupahakemukselle, ota yhtheyttä Miljöö-ja rakenushallinon ekspetisuunin elikkä trafiki-insinööritten kansa Kirunan Kunnassa. Sisälejätetyt tiot käsitelthään Julkisuus-ja sekretessilain mukhaan.

 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson