Vapaehtosuus-ja käyttäjäorganisasuunilta

Sie saatat kansa saaja tukea vapaehtosuus-ja käyttäjäorganisasuunilta ja seurakunnilta ja saatat kääntyä:

Pansunääriorganisasuuhniin, Demensiliithoon, Ruottin Punasheen Risthiin ja eri vammasföreninkhiin.

Nämät tekevät erilä laila töitä ette tukea omhaisia
Ota yhtheytta kysheessä olevan organisasuunin/föreninkin kansa

Seurakunnat
Diakoonit ja papit oon sinua varten joka tarttet puhua jonku kansa. Ota yhtheyttä kysheessä olevan seurakunnan kansa.

Kontakt

  • Avustuskäsitteliä

    Sie saatat soittaa joka arkipäivä 09.00-14.30 (kiini päiväruan aikana 12.00-13.00)

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson