Bigget, háddjet ja eananválbmen

Dá leat diehtu maid dárbbahat jurddahallat jus galggat bigget, háddjet dehe váldit doaimmaid mat rievdadit eatnama dási.

Máŋggat sánit ja doahpagat mat ovdanbuktojuvvojit biggenlohpesiidduin soitet leat teknihkalunddosat ja soitet váddásat ipmirdit. Ale eahpit riŋget dehe galledit min luhtte jus dus leat jurdagat. Mii čohkkehit Girona fiinna gávpotdálu nuppi gearddis.

Mánnodaga 09.00-12.00
Disdaga 09.00-12.00
Gaskavahku 13.00-16.00
Duorastaga 13.00-16.00
Bearjadaga 09.00-12.00

Jus boađát min lusa gávpotdállui dáid áiggiid mii dáhkidit ahte lea dárkkisteaddji báikki nalde vástideame jur du jearaldagaide.

Makkár lea proseassa vai oažžu bigget?

Jus doaibma man leat jurddahallan dahkat gáibida biggenlobi, don fertet ohcat biggenlobi. Ohcamuš ferte leahkit čálalaš. Go biras- ja biggenlávdegoddi mearrida du ášši ollásit, dahkkojuvvo vuostáváldinduođaštus. Dan beaivvi rájis sáhttá gieđahallanáigi bistit 10 vahku, muhtin dáhpáhusas jus gieđahallan nu gáibida guhkiduvvot 20 vahkkui.

Jus oaččut iežat biggenlobi dohkkehuvvot, nubbi lávki lea teknihkalaš ságastallan. Bovdehus dasa čuovvu biggenlobi mielde, jus dakkár gáibiduvvo. Dárkkistanplána ja eará áššebáhpirat mat gáibiduvvojit bovdehusa jelgii, galget guđđojuvvot ovdal dehe teknihkalaš ságastallamis. Dárkkistanvástideaddji galgá maid leahkit mielde, jus dakkár lea gáibiduvvon biggenlobis.

Ovdalgo don oaččut álggahit maŋgelágan lohpi- dehe almmuhangeatnegahtton doaimmaid ferte álginlohpi leahkit dahkkon. Dát dáhpáhuvvá go buot áššebáhpirat leat ortnegis ja biggegat vurdojuvvot deavdit buot gáibádusaid.

Fuomáš, buot mearrádusat(lohpi, álginlohpi, beavdegirji ja loahppadiehtu) galget leat čálalaččat ja  ovddasteaddji dehe Biras- ja biggenlávdegoddi lea vuolláičállán daid.

Jus teknihkalaš ságastallamis lea mearriduvvon nu, galgá biggema áigge dahkkot bargobáikegalledeapmi. Biras- ja biggenlávdegotti beavdegirji dán galledeamis.

Go don leat válbmen biggegiid, gáibiduvvo máŋgga dáhpáhusas loahppaságastallan báikki nalde. Dan aktavuođas dehe ovdal dán galget buot áššebáhpirat mat gáibiduvvojit lohpi, álgindiehtu ja teknihkalaš ságastallan guđđojuvvot sisa. Go buot dát báhpirat lea ollislaččat ja biras- ja biggenlávdegoddi sáhttá atnit ahte biggegat leat deavdán buot gáibádusaid. Biras ja biggenlávdegoddi sáhttá váldit loahppamearrádusa. Easka dán maŋŋel oažžu biggega váldit atnui

Don leat álot buresboahtin váldit aktavuođa min gieđahalliin jearaldagaiguin. Aktavuođadieđut leat olgeš bealde dán siidd

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Borttagen användare