Feriearbete för skolungdom 2024

Du kan ansöka om feriearbete för skolungdom mellan den 1 mars och 31 mars.

Du som under året fyller 16 eller 17 år samt du som under året fyller 18 år men ännu inte gjort det den 1 juni kan ansöka om feriearbete för skolungdom via Kiruna kommun. För att bli erbjuden feriearbete så måste du vara folkbokförd i Kiruna kommun.

Riktlinjer för feriearbete , 309.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Följ länken för mer information:

Sommarjobb 2024


Datum

Lönen betalas ut
Period 1

17 juni-7 juli, v. 25-27

2024-07-26

Period 2

8 juli-28 juli, v. 28-30

2024-08-27

Period 3

29 juli-18 augusti, v.31-33

2024-09-27


Du kan ange dina önskemål om vilken typ av jobb och vilken period du vill arbeta, men vi kan inte garantera att du kommer att få just det du önskar. Genom att välja flera alternativ blir det enklare för oss att matcha dig med ett lämpligt arbete.

Vanliga jobb som erbjuds varje sommar är inom äldre- och barnomsorg, LSS-verksamhet samt park- och trädgårdsskötsel via Tekniska Verken AB och Kiruna Bostäder AB. Utöver dessa finns det även andra typer av jobb tillgängliga. När du ansöker kommer du att se vilka jobbmöjligheter som finns tillgängliga för året.

Notera att period 1 är den mest efterfrågade perioden och då kan det vara svårt att få det specifika jobb du önskar. Vi försöker dock i största möjliga mån att tillgodose allas önskemål.

Hur ungdomar får arbeta kan du läsa om här Länk till annan webbplats.

Senast den 10 maj kommer du att få besked om vilken arbetsplats och period du blivit tilldelad. Även då vi inte kan erbjuda dig den period eller det arbete du önskat kommer du att meddelas detta på din mejl.

Vi skickar erbjudandet till den mailadress du angav vid din anmälan, så var noga med att hålla utkik efter vårt mejl. När du har fått ditt erbjudande har du en vecka på dig att tacka ja eller nej.

Om du inte svarar inom en vecka går erbjudandet vidare till nästa sökande. Om du inte hittar vårt mejl, kan det vara en god idé att titta i din skräppost, eftersom mejl ibland hamnar där av misstag.

Lönenivåerna för 2024 är:

  • Ungdomar mellan 16 och 17 år: 95 kr/timme
  • Ungdomar som fyllt 18 år: 115 kr/timme

Lönen baseras på ett arvode där semesterersättning ingår.

Tidrapport:
För feriejobb inom Kiruna kommuns verksamheter eller bolag ska en tidrapport fyllas i och undertecknas av arbetsledaren. Arbetsledaren skickar tidrapporten till respektive löneavdelning så fort perioden avslutats.

Kontoregistrering:
För att få lön direkt till ditt bankkonto måste du göra en kontoregistrering hos Swedbank/Sparbanken Nord. Om du inte har fyllt 18 år behöver du göra din kontoanmälan tillsammans med en vårdnadshavare på något av Swedbanks kontor. Om du är över 18 år kan du göra en kontoanmälan digitalt på Swedbanks webbsida.

Skatteavdrag:
För skolungdom med tillfällig anställning behöver arbetsgivaren i vissa fall inte göra skatteavdrag, läs mer här Länk till annan webbplats.

Blanketten skickas till:
Kiruna Kommun
Lönekontoret
Stadshustorget 1
981 85 Kiruna

Under feriearbetet pågår varje period i tre veckor och omfattar totalt 90 arbetstimmar fördelat på 30 timmar per vecka. Arbetsschemat fastställs av arbetsledaren på arbetsplatsen i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2012:3. Observera att Midsommarafton är en helgdag och att inte alla arbetsplatser erbjuder jobb under denna dag. Om arbetsgivaren inte erbjuder jobb på Midsommarafton kommer du inte heller att få betalt för denna dag.

Om du är intresserad av att arbeta hos en förening så tar du på egen hand kontakt med den aktuella föreningen. Observera att föreningarna själva ansvarar för sin annonsering och rekrytering.

Föreningar som har sökt och beviljats bidrag av kommunens Arbetsmarknadsenhet (enligt beslut från kommunstyrelsen 2020-03-23 §73) har möjlighet att ta emot ungdomar.

Föreningar kan ansöka om bidrag för att själva anställa ungdomar för feriearbete. Kiruna kommun ersätter föreningarna för kostnad för lön och uppkomna arbetsgivaravgifter.

Arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret åligger föreningen. Föreningen ansvarar för att annonsera och hantera ansökningar samt att fördela ferieplatser.

Föreningarna betalar ut lönen direkt till ungdomarna och fakturerar kommunen för utgifterna i efterhand tillsammans med efterfrågad redovisning.

Ansökningar kan göras i perioden 1/1-31/3 via bidrags- och bokningsportalen Actor smartbook för föreningar. Föreningsinloggning krävs.

Beslut om riktad bidragsmöjlighet till föreningar tas på delegation av enhetschef för arbetsmarknad och anmäls till kommunstyrelsen.

Ansökningarna om riktat bidrag för ferielöner bedöms utifrån följande kriterier:

  • Arbetets meningsfullhet och likvärdighet med ett riktigt arbete.
  • Samhällsnytta med feriejobbet.
  • Arbetsuppgifter som är förenliga med nuvarande arbetsmiljölagstiftning.

Beslut om riktat bidrag till ferielöner kan överklagas till kommunstyrelsen.

För att kunna arbeta på ett feriearbete för skolungdomar behöver du ett AT-UND (arbetsgivardeklaration för utlandsarbetskraft) samt ett samordningsnummer.

Du kan vända sig till Statens servicecenter för att ansöka om dessa handlingar.

Kontakta oss

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Teresa Wiss