Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten - ditt val gör skillnad!

Smittspridningen är fortfarande hög i Norrbotten och nu sprids smittan allt mer vid privata sammankomster, fester eller andra tillfällen när folk samlas i större grupper. Ska vi kunna stoppa smittspridningen är det dags att ta ansvar nu. Gör vad du kan för att bromsa smittspridningen. Ditt val gör skillnad!

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Bumerangen.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att, direkt underställd kommunstyrelsen, ansvara för arbetsmarknads- och integrationsfrågor med syfte att minska arbetslösheten i kommunen.

Enheten ansvarar för följande verksamheter:

  • Bumerangens återvinningsbutik
  • Fritidsbanken
  • Pensionärsservice
  • Aktivitetsansvar 16 - 24 år
  • Feriearbete för skolungdom

Enheten samordnar, utvecklar och verkställer kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser samt utreder, bedömer och deltar i projekt med anknytning till arbetsmarknadspolitik. Arbetet sker i nära samverkan med arbetsförmedling, socialförvaltning, vuxenutbildning och de lokala fackliga organisationerna.
Arbetsmarknadsenheten ska driva en kommunal verksamhet med en arbetsmarknadsstrategi som gör att uppdragsgivarens krav tillgodoses och att de arbetssökande bibehåller eller ökar sitt arbetskraftsutbud och därmed står rustade för att anta arbetserbjudanden.

Den arbetssökande anvisas på praktik eller visstidsanställning via arbetsförmedlingens olika åtgärdsprogram eller direkt via socialförvaltningen, psykiatrin, kriminalvården eller annan uppdragsgivare.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson