Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Bumerangen, återvinningsbutiken i Kiruna. Foto: Ulrika Isaksson
Bumerangen, återvinningsbutiken i Kiruna. Foto: Ulrika Isaksson

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att, direkt underställd kommunstyrelsen, ansvara för arbetsmarknads- och integrationsfrågor med syfte att minska arbetslösheten i kommunen.

Enheten ansvarar för följande verksamheter:

  • Bumerangens återvinningsbutik
  • Fritidsbanken
  • Pensionärsservice
  • Aktivitetsansvar 16 - 24 år
  • Feriearbete för skolungdom

Enheten samordnar, utvecklar och verkställer kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser samt utreder, bedömer och deltar i projekt med anknytning till arbetsmarknadspolitik. Arbetet sker i nära samverkan med arbetsförmedling, socialförvaltning, vuxenutbildning och de lokala fackliga organisationerna.
Arbetsmarknadsenheten ska driva en kommunal verksamhet med en arbetsmarknadsstrategi som gör att uppdragsgivarens krav tillgodoses och att de arbetssökande bibehåller eller ökar sitt arbetskraftsutbud och därmed står rustade för att anta arbetserbjudanden.

Den arbetssökande anvisas på praktik eller visstidsanställning via arbetsförmedlingens olika åtgärdsprogram eller direkt via socialförvaltningen, psykiatrin, kriminalvården eller annan uppdragsgivare.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson