Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Bild på sommarblommor.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att bidra till att minska arbetslösheten i kommunen samt att utveckla och verkställa kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser.

Arbetet sker i nära samverkan med arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, vuxenutbildningen och de lokala fackliga organisationerna. Målet för oss är att, tillsammans med deltagaren och uppdragsgivaren, skapa förutsättningar för deltagaren att bli anställningsbar eller för att börja studera och därigenom få en egen försörjning.

Insatserna från Arbetsmarknadsenhetens sida kan vara:

 • Arbetsträning eller arbetsprövning.
 • Nyorientering för att prova sina arbetsförutsättningar i en anpassad miljö.
 • Coachning för att utvecklas mot arbete eller studier.
 • Språkpraktik.
 • Vid behov; en tillfällig stödanställning i samarbete med arbetsförmedlingen.

För att deltagaren ska kunna nå sitt mål, som ofta innefattar en reguljär anställning, behöver vi ha verksamheter och uppgifter som bidrar till att göra det möjligt. Därför driver vi återbruksbutiken Bumerangen, Fritidsbanken samt pensionärsservice. I dessa verksamheter får våra deltagare träna på det de behöver, samtidigt som arbetsplatserna är reella med många olika arbetsuppgifter.

Vi anpassar verksamheterna efter deltagarnas behov och förutsättningar, och är inte vinstdrivande.

För mer information om Bumerangens återvinningsbutik samt kontakt, se egen flik.

Fritidsbanken är som ett bibliotek med sport- och fritidsutrustning. Hit kan du lämna din begagnade utrustning, så att det kan komma till nytta för någon annan. Du får låna sakerna i 14 dagar och det kostar ingenting.

Öppettider

För aktuella öppettider se Fritidsbankens egna hemsida!

Länk till Fritidsbanken Kiruna Länk till annan webbplats.

Pensionärsservice är en gratis service för kommunmedborgare över 65 år och finns till för att undvika fallolyckor i hemmet. Detta grundar sig i ett politiskt beslut, det är därmed inte upp till Arbetsmarknadsenheten eller Bumerangen att bestämma vad vi får och inte får göra.

Tjänster som erbjuds genom pensionärsservice ska inte konkurrera med annan näringsverksamhet, hem­tjänstens ansvar eller andra redan befintliga funktioner. De tjänster som kan erbjudas genom pensionärsservice ska ligga inom ramen för vad som efterfrågats från Kiruna kommuns pensionärs­råd efter förslag från Svenska pensionärsföreningen (SPF). Verksamheten utvärderas och åter­rapporteras till kommunstyrelsen årligen.

Vi kan hjälpa dig med följande:

 • Hämta saker i/från höga skåp.
 • Byta glödlampor, proppar, batterier.
 • Flytta belysning.
 • Byta batteri i brandvarnare.
 • Sätta upp/ta ner tavlor, gardiner, hyllor.
 • Hämta/lämna saker på vind eller i källare.
 • Flytta mindre möbler i bostaden.
 • Fästa sladdar och halksäkra mattor.
 • Smörja lås och gångjärn.

Det här gör vi inte:

 • Fastighetsägarens uppgifter.
 • Hemtjänstens uppgifter.
 • Någon form av konkurrerande verksamhet, till exempel städning, målning, fönsterputs, snöskottning, gräsklippning etc.

Alla eventuella materialkostnader står uppdragsgivaren för.

Observera att vår möjlighet att utföra denna service beror på antalet deltagare i verksamheten.

Telefontider: Måndagar-Torsdagar kl. 8:00- 10:00

Telefonnummer: 0980-70878

 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Teresa Wiss