Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Bumerangen.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att, direkt underställd kommunstyrelsen, ansvara för arbetsmarknads- och integrationsfrågor med syfte att minska arbetslösheten i kommunen.

Enheten ansvarar för följande verksamheter:

  • Bumerangens återvinningsbutik
  • Fritidsbanken
  • Pensionärsservice
  • Aktivitetsansvar 16 - 24 år
  • Feriearbete för skolungdom

Enheten samordnar, utvecklar och verkställer kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser samt utreder, bedömer och deltar i projekt med anknytning till arbetsmarknadspolitik. Arbetet sker i nära samverkan med arbetsförmedling, socialförvaltning, vuxenutbildning och de lokala fackliga organisationerna.
Arbetsmarknadsenheten ska driva en kommunal verksamhet med en arbetsmarknadsstrategi som gör att uppdragsgivarens krav tillgodoses och att de arbetssökande bibehåller eller ökar sitt arbetskraftsutbud och därmed står rustade för att anta arbetserbjudanden.

Den arbetssökande anvisas på praktik eller visstidsanställning via arbetsförmedlingens olika åtgärdsprogram eller direkt via socialförvaltningen, psykiatrin, kriminalvården eller annan uppdragsgivare.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson