"rootPage" is not defined.

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

 

Vår stad i omvandling

Under de närmaste åren kommer hotell, kulturhus, handelslokaler och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. Kiruna kommun, Tekniska verken
och Kirunabostäder satsar flera miljarder kronor
på att bygga upp den nya staden.

Vår stad i omvandling

Under de närmaste åren kommer hotell, kulturhus, handelslokaler och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. Bland annat satsar Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna och Kirunabostäder flera miljarder kronor på att bygga upp den nya staden.

Det blev Aurora!

Kirunas nya kulturhus har nu fått ett namn. Kirunas kommunfullmäktige har beslutat att namnet blir Aurora. Stort tack till alla som engagerat sig och kommit med förslag. Läs mer om Aurora här!

Kulturhuset byggs

Läs om kulturhuset och se en kort video

Nya E10:an är klar

Nu har Trafikverket byggt klart den andra och sista etappen av ny E10 genom Kiruna. På tisdag eftermiddag den 27 oktober 2020 togs avspärrningarna bort och trafik släpptes på.

Dokumentationen av kulturbyggnader

Läs om kulturhistorisk värdefull bebyggelse som flyttats eller rivits på bolagsområdet i Kiruna.

Hur påverkas Kiruna av gruvan?

I september 2020 presenterade LKAB ny information. Den nya informationen presenterade en tydligare gräns för vilka fastigheter i Kiruna som kommer att påverkas fram till år 2035 när huvudnivå 1365 är utbruten.