Stadsparken

Stadsparken får en central placering i Kirunas nya centrum.. Illustration: White Arkitekter

Stadsparkens placering blir på den gamla banvallen, med bebyggelse på båda sidor. Just nu tas en detaljplan fram för området och denna kommer ut på samråd, troligen under våren 2022. Därefter tittar man på vad som kan finnas i parken. 

I utvecklingsplanen som antogs 2014 finns beskrivet hur stadsparken kan utvecklas.

I januari 2015 drog arbetet med att formulera visionen för torg och park i det nya Kiruna igång. I arbetet deltog en referensgrupp bestående av representanter från bland annat kommunen, näringslivet och skolungdomar.

Parkens tre budord

  1. En stadspark i Kiruna Kommun. Parken utformas med inspiration och element från Kirunas rika kulturella identitet, omgivande natur och historia. Parken ska ha en nära och direkt relation både till staden och den omgivande nära naturen.
  2. Parken växer i takt med staden. Parken fungerar under årets alla dagar. Väderskyddade platser och möjlighet till ljusterapi skulle göra det trevligt, att vistas i parken. Grönstråket blir ett vitstråk under snösäsong.
  3. Ett grönt vardagsrum. Parken ska vara en mötesplats på fritiden. Vistelse utan krav på konsumtion är mycket viktigt. Parken måste vara något särskilt för att attrahera andra besökare än Kirunabor, ett Kirunas Central Park!
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark