Stadsparken

Illustration: White Arkitekter

Den nya stadsparken blir en del av Kirunas identitet.

I januari 2015 drog arbetet med att formulera visionen för torg och park i det nya Kiruna igång. I arbetet deltog en referensgrupp bestående av representanter från bland annat kommunen, näringslivet och skolungdomar. Resultatet av detta omfattande arbete fanns från december till februari 2015 till beskådan i stadshuset och på stadsbiblioteket. 

Parkens tre budord

  1. En stadspark i Kiruna Kommun Parken utformas med inspiration och element från Kirunas rika kulturella identitet, omgivande natur och historia. Parken ska ha en nära och direkt relation både till staden och den omgivande nära naturen.
  2. Parken växer i takt med staden Parken fungerar under årets alla dagar. Väderskyddade platser och möjlighet till ljusterapi skulle göra det trevligt, att vistas i parken. Grönstråket blir ett vitstråk under snösäsong.
  3. Ett grönt vardagsrum Parken ska vara en mötesplats på fritiden. Vistelse utan krav på konsumtion är mycket viktigt. Parken måste vara något särskilt för att attrahera andra besökare än Kirunabor, ett Kirunas Central Park!
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark