Jägarskoleområdet och nedre sidan av Kurravaaravägen

Kurravaaravägen, där olika byggprojekt pågår. Foto 19 mars 2024.

LKAB har flera pågående projekt i området intill övre och nedre sidan av Kurravaaravägen.

  • Norra Stråket. På det gamla skjutbaneområdet på den nedre sidan av Kurravaaravägen har LKAB byggt 226 lägenheter i flera kvarter. De nya husen i grått och orange, har träfasader med inspiration från Kirunas omgivningar. En inspirationskälla var arkitekten Ralph Erskine, som stod bakom kvarteret Ortdrivaren med bland annat Berlinmuren, Snusdosan och Spottkoppen i Kirunas gamla centrum.
  • Jägarskoleområdet. På övre sidan av Kurravaaravägen bygger LKAB just nu villor samt ett antal mindre flerfamiljshus. Den första inflyttningen skedde 2021. Byggnationerna sker etappvis och uppskattas fortsätta under flera år framåt.
  • Östra Stråket. I området planerar LKAB för bostäder fördelat på flera kvarter med placering på nedre sidan av Kurravaaravägen.
  • Kvarter 25. LKAB planerar för bostäder på den nedre sidan av Kurravaaravägen.
  • Kvarter 64. I kvarteret som ligger på den nedre sidan av Kurravaaravägen har LKAB byggt en förskola samt planerar för flerbostadshus.
  • Flyttleden. I Kvarter 67 och 69 på nedre sidan av Kurravaaravägen bygger LKAB bostäder i flerbostadshus.

Läs mer på LKAB samhällsomvandlings webbsidor, se länken längst ner på sidan.

Område nedanför Kurravaaravägen nära centrum där nybyggnationer pågår. Foto 19 mars 2024.
Fotot visar byggkranar och många hus under uppbyggnad.
LKAB bygger bostadsområdet Norra Stråket längs Kurravaaravägen. Foto sommaren 2023.
Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Marianne Nordmark