Gamla centrum - foton

Foto 5 september 2023. Hjalmar Lundbohmsvägen med avvecklingen av kvarteret Ortdrivaren.

I samband med att nya stadskärnan invigdes i september år 2022 startade avvecklingen av gamla centrum.

Vintern 2023 stängslades kvarter i gamla centrum in inför avveckling. Först ut att avvecklas var Kvarteret Ortdrivaren mitt i gamla centrum.

LKAB ansvarar för avveckling av byggnaderna och anläggande av gruvstadsparker.

Fotot visar ett brunt högt hus som rivs.
13 juni 2023. Rivning av kvarteret Ortdrivaren.
Fotot visar en snöklädd gata och trottoarer med hus på sidorna och två personer med en hund.
Föreningsgatan 13 oktober 2023. Längre ner på gatan pågick förberedelser för avveckling av bland annat Centrum-huset.
Föreningsgatan´21 mars 2024. Gatan har delvis stängts av på grund av avveckling av byggnader längre ner i området.
Kvarteret Ortdrivaren har rivits. Foto juni 2023.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark