Kiruna kyrka

Fotot visar Kiruna kyka på sommaren.
En vy längs Gruvvägen ned mot kyrkan i kvällssol den 27 juni 2019 kl. 21.39. Foto: Kjell Törmä. Planering för flytten av den 40 meter breda och cirka 600 ton tunga kyrkan har pågått under några år.

Kiruna kyrka kommer att flyttas från sin nuvarande plats och få en ny placering intill kyrkogården i anslutning till den nya stadskärnan. Just nu pågår LKAB:s förarbete inför flytten som planeras till år 2025.

Som en första etapp uppfördes klockstapeln redan 1906 medan kyrkan uppfördes mellan 1909-1912. Arkitekt är Gustav Wickman som ritade flera olika förslag. För klockstapeln fick jämtländska 1700-tals klocktorn och samiska timmerkåtor stå som förebilder. Precis som klockstapeln är kyrkobyggnaden uppförd i en stolpkonstruktion helt klädd med furuspån. För att få de långa kraftiga stockarna som behövdes hämtades timmer från Ryssland.

Den så kallade kyrkoplanen är ett unikt projekt ur många aspekter. Till området i den nya stadskärnan flyttas tio byggnader av olika karaktär med kulturhistoriskt värde, däribland Kiruna kyrka. Gemensamt för dessa är att de har något slags förhållande till kyrkan. Detta gör arbetet utmanande eftersom alla kulturvärdena måste beaktas och bevaras.

Läs mer om Kiruna kyrka under länkarna nedan.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark