För dig som arbetar med unga

Här finns tips till dig som arbetar dagligen med unga eller för dig som ska förbereda eller fatta beslut som berör unga!

I Kiruna kommun är 1/5 av invånarna unga.

Att berätta om barns rättigheter för unga är en viktig del i barnkonventionen. Barnombudet i Uppsala har med medel från Allmänna arvsfonden skapat Barnrätt för alla. Här finns material och information om barnkonventionen som är konkret och lättläst.

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället.
Barnombudsmannen har under de senaste åren framgångsrikt använt sig av metoden Unga Direkt för att lyssna till och synliggöra barns och ungas erfarenheter och åsikter i olika frågor. Grundläggande är att barn och unga är experter på sin egen situation och utifrån detta kan dela med sig av erfarenheter och åsikter.

När det gäller tips om förebyggande arbete mot sexuellt utnyttjande och exploatering av barn har Rädda Barnen tagit fram ett material som heter "Stopp min kropp". I materialet hittar du som arbetar med unga stöd i arbetet att prata om gränser och rättigheter.

Vid arbete med unga kommer i bland frågor kring hur du som vuxen kan utforma frågor för att unga ska förstå och kunnas göra delaktig i beslut.  Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd som heter "Information om barns mognad för delaktighet", se relaterat innehåll.

När du arbetar med barns inflytande och söker exempel på barnkonsekvensanalys och barns delaktighet, se gärna Riksidrottsförbundets barnkonsekvensanalys för bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. Här finns ett exempel på medinflytande stegen, som visualiserar på vilka möjligheter som de unga har till delaktighet och hur du säkerställer en så hög delaktighetsnivå som möjligt för barns bästa.

Barns rätt för alla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnkonventionen Unicef Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Unga Direkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stopp Min Kropp - RäddaBarnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barns mognad för delaktighet - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnkonsekvensanalys - Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari