Aktivitetsansvar 16-20 år (KAA)

Är du 16 till 19 år, inte inskriven på gymnasiet och utan fullständig gymnasieexamen?

Ungdomshandläggare erbjuder dig vägledning, inspiration, stöd och matchning. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att diskutera olika alternativ för att komma i gång med studier eller praktik.

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas liv kommer att utvecklas och utan gymnasieexamen finns risker att hamna i en utsatt situation och arbetslöshet.

Vi erbjuder individuellt. Det kan till exempel vara

  • Bara prata
  • Hitta mål och motivation
  • Studie- och yrkesvägledning i stöd mot studieform som passar dig
  • Hjälp att söka praktik och jobb, träna jobbintervju, få kunskap om arbetsmarknad, skriva CV och personligt brev
  • Göra studiebesök utefter dina intressen
  • Komma i gång med träning eller andra aktiviteter på fritiden
  • Hjälp i samordning med myndigheter


Hur får vi tag på dig som saknar gymnasieexamen?
Handläggare på Kirunas kommunala aktivitetsansvar får information om studieavbrott eller aldrig påbörjad gymnasieutbildning av grundskola och gymnasium. Sedan söker vi upp via brev, e-post, telefon, sms. Får vi ingen kontakt gör vi hembesök. Du är även välkommen att kontakta oss redan innan detta.


Vi För Register
Kommunens skyldighet att föra register över ungas sysselsättning och kommunens insatser regleras i 29 kap. 9 § skollagen. I förordningen (2006:39) finns det reglerat vilka uppgifter kommunen får behandla i registret. Två gånger per år rapporteras anonymiserade uppgifter till Skolverket.


Frivilligt
Att ta emot stöd och vägledning är frivilligt. Önskar du en kontakt får du träffa en av våra handläggare. Genom samtal gör vi tillsammans en kartläggning av dina erfarenheter, nuvarande situation och framtidsplaner. Till samtalen får du gärna ta med dig någon ur din familj eller någon annan för dig betydelsefull person.

Föräldrar, anhöriga eller kompisar, kontakta oss!

Det kan vara svårt för personer att hitta rätt stöd, därför önskar vi att föräldrar eller andra vuxna kontaktar oss om någon går hemma. Då har vi en möjlighet att erbjuda stöd.

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Pia Olsson